Securitas skaper bedre læringsopplevelser med Didac

Securitas er et sikkerhetsselskap som tilbyr innovative og bærekraftige sikkerhetstjenester som blant annet alarm, opplæring innen sikkerhetsarbeid, og utleie av sikkerhetspersonell. Med virksomheter i 46 land og omlag 350 000 ansatte som inkluderer eksperter innen sikkerhet, vektere og kontoransatte, streber Securitas etter å skape en tryggere verden for alle.

Stine Rasmussen Langeland, kurskoordinator hos Securitas i Norge, leder utviklingen og implementeringen av læringsaktiviteter for Securitas i Norge. Hun samarbeider tett med sikkerhetsinstruktører og pedagogiske eksperter for å utforme digitale utdanninger via Didac. I tillegg sørger hun for at hele personalet er oppdatert om de nyeste tilgjengelige kursene.

Utfordringer

Læring er en sentral del av Securitas sin virksomhet, i tillegg til å tilby interne opplæringsprogrammer tilbyr selskapet også ekspertopplæringer og sertifiseringer til andre organisasjoner.

Tidkrevende klasseromsundervisning

Tradisjonelt har Securitas utført sine eksterne opplæringer og sertifiseringer gjennom klasseromsundervisning som krever deltakernes fysiske tilstedeværelse. Denne metoden var både tids- og kostnadskrevende i form av planlegging og gjennomføring. For å modernisere og effektivisere disse opplæringsprosessene, fantes det en ambisjon om å effektivisere ved å utnytte e-læring og utvikle egne utdanninger.

Krav til administrasjon av sertifisering

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO krever registrering av alle sertifiserte vektere i Norge. Dette innebar et økt behov for dokumentasjon, grundig oppfølging og smidig deling av gjennomførte opplæringer og utstedte sertifikater.

Løsning med Didac

I 2018 startet Securitas sin overgang til digital læring for både interne og eksterne opplæringsprogrammer ved å implementere Didac som sin valgte læringsplattform.

«Vi valgte Didac fordi systemet var utrolig lett å forstå og brukervennlig for både administratorer og kursdeltakere.»

E-læring som supplement til klasseromsundervisning

I Didac kan både digitale og fysiske læringsaktiviteter administreres og settes sammen som helhetlige opplæringsprogrammer. Dette har muliggjort at det mest passende læringsformatet har kunnet velges ut for ulike deler av opplæringen. Klasseromsmiljøet brukes nå kun under praktiske øyeblikk hvor det skaper merverdi. For de teoretiske delene har Stine i stedet bygget engasjerende og interaktive digitale kurs i Didac.

Kursinstruktører bruker også Didac for å sende ut påminnelser og for å følge opp at deltakere har fullført den digitale teoriundervisningen som trengs for å kunne starte praktisk øvelse i klasseromsmiljø.

«To til tre uker med klasseromsundervisning for teoretiske deler har kunnet kortes ned til 47 timers digital opplæring.»

Dokumentasjon gjennom brukervennlige rapporter

Didac muliggjør enkel registrering og eksportering av alle opplæringsaktiviteter og sertifikater via brukervennlige rapporter, noe som har forenklet prosessen med å følge NHOs dokumentasjonskrav for sertifiseringer.

Brukervennlig og fleksibelt for deltakere

Innføringen av Didac har fått positiv respons fra kursdeltakere som fremhever hvor enkelt og tilgjengelig det er å gjennomføre kurs og gå tilbake til kursmateriale ved behov. Samtidig har flere også funnet det lettere å ta til seg informasjonen når den presenteres gjennom en variasjon av medier, slik som videoer, webinarer og quizer.

«Vi bruker mye e-læring som organisasjon. Vi er omtrent 5 000 ansatte i Norge, og i løpet av det foregående året ble det gjennomført totalt 24 000 digitale opplæringer.»

Stine tror nøkkelen til det høye engasjementet for læring ligger i opplæringenes forbedrede tilgjengelighet, hvor kursenes tilgjengelighet via mobile enheter og muligheten til å velge tider som passer deltakerne. I tillegg har jevnlig informasjon om nye og aktuelle kurs samt oppmuntrende konkurranser mellom ulike avdelinger vært nøkkelfaktorer for å øke motivasjonen og effektivisere gjennomføringen av kursene.

Kraftfulle forfatterverktøy og SCORM-kompatibelt

Med Securitas’ voksende globale tilstedeværelse ble det bestemt i 2023 at all intern digital opplæring skulle samles i en internasjonal kurskatalog og gjøres tilgjengelig for alle ansatte. Derfor ble det tatt i bruk et overordnet LMS (Learning Management System) som løsning. For tiden bruker Stine Didac for å skape og forberede interne kurs, som deretter eksporteres til og gjennomføres via den internasjonale kurskatalogen. I tillegg fortsetter hun å bruke Didac for å utvikle, distribuere og overvåke eksterne opplæringer spesifikt for det norske markedet.

Fremtidige utsikter

E-læring er kommet for å bli

Stine ser positivt på det fortsatte samarbeidet med Visma Talent Solutions og ser at Securitas vil fortsette å produsere mye mer e-læring med hjelp av Didac.

«Visma Talent Solutions er veldig enkle å nå når vi trenger hjelp, og de jevnlige webinarene med korte gjennomganger av funksjonalitet i læringsplattformen er veldig gode for å holde seg oppdatert.»

Vil du vite mer?