Blog

Forskning visar att sannolikheten för att en medarbetare stannar längre än tre år på en arbetsplats ökar med 69% om företaget arbetar med skräddarsydd onboarding. Samtidigt kostar en felrekrytering 700 000 kronor. På frågan om onboarding verkligen genererar en bra return of investment har vi ett tydligt svar: Ja.

Create a legendary workplace