Preboarding – starten på en vellykket ansattreise

Preboarding – starten på en vellykket ansattreise

Å forberede medarbeidere tidlig til en ny rolle er en avgjørende del av en vellykket ansattreise. Preboardings formål er å lette overgangen til en ny arbeidsplass. I denne bloggposten utforsker vi hva en vellykket preboarding-prosess bør inneholde.

Viktigheten av preboarding

Det å begynne i en ny jobb kan føles både spennende og utfordrende. Preboarding er prosessen der nye medarbeidere introduseres for organisasjonen før den første offisielle arbeidsdagen. Dette hjelper til med å sikre en smidig start og langvarig trivsel for nye medarbeidere. Følgelig kan en effektiv preboarding øke medarbeiderengasjementet og redusere tiden til produktivitet.

Identifisere relevant informasjon

Når man begynner i en ny jobb er det mye å lære, og det er viktig å unngå og overvelde de nyansatte. Start derfor med å identifisere hva som er mest relevant å dele før den første arbeidsdagen. For eksempel inkluderer vanligvis preboarding-prosessen velkomstmeldinger, korte introduksjoner til teamet og organisasjonen samt administrative oppgaver. Annen informasjon kan introduseres når medarbeideren er på plass.

Skape struktur og sette mål

For å lede nye medarbeidere gjennom introduksjonsprosessen på en god måte, er det nødvendig å skape tydelighet og struktur. Derfor trengs en detaljert tidsplan som kartlegger stegene i pre- og onboardingprosessen samt tydelige mål for både leder og den nye medarbeideren. Det er derfor klokt å dele opp informasjon og aktiviteter i håndterbare deler over tid for å lette læringen. På denne måten forankres forventningene, og risikoen for forvirring og misforståelser reduseres.

Fremme en følelse av tilhørighet

Det å trives på jobben er i stor grad knyttet til å ha gode relasjoner med kolleger. Ved å gi den nye medarbeideren en hilsen fra deres fremtidige teammedlemmer allerede før de begynner, kan vi fremme tidlig relasjonsbygging og en følelse av tilhørighet.

Bruk av digitale verktøy for preboarding

Ved å dra nytte av digitale verktøy under preboarding-prosessen blir automatisering av oppgaver lettere og den administrative byrden reduseres. Det fremmer også en mer strukturert prosess som er ensartet for alle nyansatte, uavhengig av leder.

Enkel integrasjon for preboarding mellom rekrutteringssystem og læringsplattform

For å enkelt kunne håndtere administrasjonen av en vellykket preboarding, tilbyr Visma Talent Solutions en enkel integrasjon mellom rekrutteringssystemet Talent Hire og læringsplattformen Talent Learn. Ved å starte preboarding-prosessen direkte fra rekrutteringssystemet, kan den nye medarbeideren få tilgang til digital opplæring før den første arbeidsdagen, uten å måtte være registrert med epostadresse hos ny arbeidsgiver. 

I tillegg introduseres den nyansatte tidlig til læringsplattformen der all videre opplæring vil finne sted under ansattreisen, noe som fremmer langvarig suksess og engasjement hos medarbeiderne.

Ønsker du å høre mer om hvordan du kan effektivisere ansattreisen med hjelp av systemstøtte?


Kontakt våre eksperter!

Fyll i formuläret för att signa upp till vårt nyhetsbrev:

"*" obligatorisk felt

For information on how we process your personal data, read our Privacy Policy.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Create a legendary workplace