Bli en
legendarisk arbeidsplass

Vi tilbyr systemløsninger som setter hele ansattreisen i system, fra rekruttering, til opplæring og utvikling av medarbeiderne. Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte!

REKRUTTERING – LÆRING – MEDARBEIDERUTVIKLING – BEMANNING

Kundehistorier

Systemløsninger for hele ansattreisen

Visma Talent Solutions leverer systemløsninger som setter hele ansattreisen i system, fra rekruttering, læring og utvikling av medarbeidere. Vi er over 100 ansatte som bistår våre 500+ kunder med å gjennomføre gode ansattreiser. I våre systemer gjennomføres det årlig over 300.000 rekrutteringer, og det er mer enn 500.000 brukere i våre læringsplattformer. 

Våre systemer utvikles kontinuerlig basert på innspill fra kundene og muligheter som ligger i den teknologiske utviklingen. KI (AI) er et av flere  fokusområder i tiden fremover, samtidig som det er et stort fokus på sikkerhet og GDPR.

Rekruttering

Effektiv rekruttering med Talent Hire

Rekrutteringssystemet Talent Hire hjelper deg med å gi et optimalt  inntrykk til kandidatene, gjennomføre en strukturert rekrutteringsprosess, tiltrekke og rekruttere kandidater og tydelig formidle ditt employer brand.  

Vår rekrutteringsløsning gjør det enkelt å vise organisasjonen fra sin beste side, fremme samarbeid og effektivisere hele rekrutteringsprosessen. 

Læringsplattform

Visma Talent Solutions er blant de mest erfarne leverandørene av læringsplattformer på det skandinaviske markedet

Medarbeider-
utvikling

Gjennomfør effektive medarbeidersamtaler og ta pulsen på organisasjonen med Visma Dialog.

Bemanning

Bemanningsløsningen Webtemp fra Visma Talent Solutions, er et komplett fagsystem innen levering og rekruttering av personell – fra annonsering til presentasjon og timefangst.