Våre kunder

Å sette oss inn i våre kunders utfordringer og sammen finne løsninger som genererer nytte for bedriften så vel som for de ansatte – det er grunnen til at vi går på jobb. Her har vi samlet noen eksempler på hvordan vi har modernisert og skalert opp deres digitale HR-prosessor sammen med kundene.

Kandidat- og medarbeidererfaring i fokus for MTR

Matilda Sundelin begynte på MTR for 3,5 år siden med håp om å være med på å implementere, forbedre og effektivisere HR-prosessene.

Fra EVP til integrert rekrutterings- og onboardingsprosess

Sigtuna kommune har som mål å være den beste kommunen i Stockholms län for eksisterende og potensielle ansatte. Les om deres reise mot å bli en mer attraktiv arbeidsgiver gjennom sammenhengende HR-prosesser.

 

Økt grad av trygghet og ledertilfredshet gjennom kompetansebasert rekruttering

Unionens A-kassa har en klar strategi når det gjelder effektivisering og digitalisering i organisasjonen. Det var behov for å finne IT-støtte for å forbedre og forenkle kandidat- og lederopplevelsen, samt behov for å styrke spesifikke HR-prosesser.

Les mer om hvordan Alvesta kommune kom i gang med kompetansebasert rekruttering

Alvesta kommune ønsket å innføre kompetansebasert rekruttering for ytterligere å kvalitetssikre sine rekrutteringer. Med kompetansebasert rekruttering er det en tydelig rød tråd gjennom hele rekrutteringsprosessen, som tar utgangspunkt i kravprofilen til den aktuelle stillingen.

Høyere treffsikkerhet med fordomsfri rekruttering

Ved hjelp av en enhetlig struktur og kravprofil har Eksjö kommune nå fått en høyere treffsikkerhet i sine rekrutteringer. Ansvaret for rekruttering ender opp der den ansatte skal jobbe, samtidig som rekrutteringen er mer fordomsfri og moderne.

Södra Skogsägarna har laget en felles konsernopplæring for sine 3000 ansatte.

Södra Skogsägarna har gjort en stor omorganisering for å lage en felles opplæringsløsning for hele konsernet, med sine 3000 ansatte. Målet var å digitalisere og effektivisere sine prosesser.

Migrationsverket lette etter en inspirerende og brukervennlig læringsplattform

Migrationsverket lette etter en læringsplattform som var både inspirerende og enkel å bruke. Gjennom Visma Talent Solutions har de fått tilpasset og utformet læringsplattformen på den måten de ønsker.