Forskning viser at sannsynligheten for at en medarbeider blir lenger enn tre år på en arbeidsplass øker med 69 % om selskapet arbeider med skreddersydd onboarding. Samtidig koster en feilrekruttering 700 000 kroner. På spørsmål om onboarding virkelig generer en bra avkastning på investeringen har vi et tydelig svar: Ja.

Lag en legendarisk arbeidsplass