Osloskolen jobber systematisk med læring

Osloskolen satset på å digitalisere deler av opplæringstilbudet, og forenkle det systematiske arbeidet rundt læring ved hjelp av læringsplattformen Didac trainer. Fagkonsulent i læringsteknologi, Hilde Bangen, bruker læringsplattformen til produksjon og distribusjon av opplæring. Dette har resultert i økt fleksibilitet for kursdeltakerne, effektiv kunnskapsdeling, og smidig oppfølging av opplæring ute i skolene.

Osloskolen har sentralt ansvar for alle skoler innen Oslo kommune, med cirka 17 000 ansatte innenfor skoleverket. Personalet består av rektorer, lærere, administrasjon og andre ansatte.

Hilde Bangen jobber som fagkonsulent i seksjon for læringsteknologi, med fokus på digitale læremidler for ansatte. Med innspill fra lærere, har hun ansvar for å utvikle kurs for skolene i Oslo kommune i læringsplattformen Didac trainer.

Utfodringer

For å sikre en god start for ansatte og et hyggelig skolemiljø, er det avgjørende at skolens ansatte gjennomgår introduksjonsprogram og annen obligatorisk opplæring. En av utfordringene tidligere var at mange av opplæringsaktivitetene ble gjennomført som klasseromsundervisning, noe som har medført mye tid til organisering.

Klar og enkel rapportering

Oppfølging av aktiviteter var tidligere en manuell og tidkrevende prosess. Nå gjøres det gjennom enkle og oversiktlige rapporter i Didac trainer. I tillegg var det et ønske om at rektorene ute på den enkelte skole enkelt skulle kunne følge opp ansattes opplæring. 

Enkel produksjon av nettkurs

I Didac trainer utvikler Hilde nettbaserte kurs og sørger for at de er tilgjengelige for skolene i læringsplattformen. Målet er å bygge mange korte kurs i stedet for få og lange. Derfor er mange nettkurs bygget som mikrokurs. Mikrokursene distribueres i et mobilvennlig format, noe som gjør gjennomføringen rask og enkel. Katalogen inneholder i dag en rekke mikrokurs, blant annet innen informasjonssikkerhet og systemopplæring.

«Det er enkelt og raskt å komme i gang da verktøyet er veldig brukervennlig. Det som ofte tar tid er å lage innhold, men med AI-funksjonaliteten i Didac trainer er det svært enkelt å lage oppsummeringer, og få forslag til innhold som tekst, kontrollspørsmål og dialoger»

Ansatte ved skolene har selv tilgang til den digitale opplæringskatalogen. Her får de oversikt over tilgjengelige kurs og opplæringsprogram. Samtidig kan de også se hvilke kurs som er obligatoriske for dem med tidsfrister. I tillegg bestemmer de selv når og på hvilken enhet det passer best å gjennomføre opplæringen på, noe som betyr mer fleksibilitet for deltakeren enn tidligere klasseromskurs.

Bedre oppfølging med brukervennlige rapporter

All administrasjon av både nettbasert og fysisk opplæring håndteres i læringsplattformen. Med det enkle og effektive rapporteringsverktøyet kan rektorer ta ut rapporter som viser kompetansenivået på sin skole.

«Statistikk- og rapporteringsverktøyet er veldig bra når du ønsker å få oversikt. Det er lett å forstå hvordan man tar ut rapporter, og de er enkle å tolke.»

Et kontinuerlig samarbeid

Etter implementeringen fortsetter samarbeidet. Hilde vurderer opplæringsbehovet, og avgjør om det er et kurs hun skal utvikle selv, eller om Visma Talent Solutions læringskonsulenter skal bistå med dette. Konsulentteamet i Visma Talent Solutions har blant annet bistått med produksjon av nettkurs om forebygging av trusler og vold i skolen, førstehjelp og rekruttering.

«Vi setter stor pris på samarbeidet og føler at konsulentteamet har omfattende kunnskap om både læringsplattform og læringsprosesser, og vet hva man må tenke på når man lager nettbaserte kurs. De er lydhøre for våre forespørsler og setter alltid av tid til oss.»

Fremtidige mål

En voksende kurskatalog

I Osloskolens fremtidsplaner er det lagt opp til flere kurs for lærere. Hilde har også en visjon om at lærere lokalt ved skolene skal kunne dele kunnskap ved å lage egne kurs med tips om undervisning.

Med Didac trainers funksjonalitet for administrasjon av “blended learning”, ser Hilde muligheter for å lage opplæringsprogram som inneholder både nettbaserte og fysiske elementer, noe som passer godt når fokus på dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne skaper merverdi.

Visma Blogg

I vår bloggportal kan du läsa allt från tips och trix, till trender och viktig information.

Visma Podd-TV

I vår Podd-TV Kundidatresan möter vi varje månad spännande aktörer inom HR-sfären.

Vill du veta mer?