Talent SBX

Tilby læring i verdensklasse

Bli en lærende organisasjon

En bedrift kommer raskt på etterskudd dersom den ikke gir  sine ansatte muligheten til å utvikle seg. De siste årene har læring og kompetanseutvikling utviklet seg enormt, og vi ser en tydelig trend om at læring blir en stadig viktigere del av vår arbeidshverdag. For å kunne tilby læring til rett tid og samtidig fange opp den uformelle læringen som skjer i virksomheten, er det viktig med systemstøtte.

Visma Talent Solutions sitt system, Talent SBX, styrer de ansattes individuelle utviklingsreise i strukturerte former. Kompetanseutviklingen organiseres i ulike læringsaktiviteter og for ulike roller.Utforsk Talent SBX

Et system tilpasset ulike læringsmetoder

«Å lære der du er» handler i stor grad om å la læring skje naturlig. 

  • Skreddersy innovativ læring og læringsreise 

  • Systemet lar deg bruke materiellet og læringsaktivitetene som gjør opplæringen relevant

  • Systemet håndterer alt nødvendig innhold, som for eksempel SCORM-kurs, PDF-filer, filmer, og annet innhold som støtte i arbeidshverdagen.

 

Gjør uformell læring formell

For at den ansatte skal kunne utvikle seg, og i riktig retning for fremtiden, kan man ved hjelp av Talent SBX sette sammen ulike læringsaktiviteter i læringsløp  – såkalt «blended learning». Det betyr at alle de ulike aktivitetene i læringsløpet må gjennomføres og godkjennes for å få hele programmet godkjent.

  • Spesifiser den nettbaserte læringen ved å bruke et komplett bibliotek med digitalt og nettbasert innhold av alle slag som SCORM, AICC, PDF, PPT, egne filmer eller innbygd innhold fra eksterne kilder som Youtube og Vimeo.

  • Planlegg økter for å samle deltakerne og gjennomføre fysisk på stedet, via systemets eget virtuelle klasserom, eller som webinar (MS Teams og Zoom). Systemet har full integrasjon mot flere eksterne møteverktøy hvor all administrasjon rundt møtet foregår i læringsløpet. Alt for maksimal tilgjengelighet.

  • Bruk oppgaver og sjekklister for å formalisere uformelle aktiviteter. Systemet støtter såkalte OTJ-aktiviteter, oppgaver som skal utføres i det daglige arbeidet, valideres og godkjennes av kollega, leder eller fagansvarlig.

Oversikt over den ansattes kompetanse

Systemet samler all informasjon om den ansattes utvikling under «Min plan». I ett og samme skjermbilde ser både den ansatte og lederen alt av pågående og gjennomførte læringsaktiviteter, status vedrørende kompetansekrav, fremdrift ift. mål, og status for ulike samtaler, for eksempel medarbeidersamtaler.

  • Ledere og ansatte har full oversikt over alt knyttet til medarbeiderens utvikling, med automatiske påminnelser.

  • Ulike roller kan følge opp læringsreisen og godkjenne læringsaktiviteter for en ansatt

  • Håndtere ulike typer dialoger, vurderinger og avsjekk som kan foregå mellom ulike roller, som for eksempel ansatte og ledere, men også prosjektledere og andre interessenter.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for å få en demo og fin ut hvordan vi kan hjelpe deg med å skreddersy dittlæringsløp.