Talent SBX

Tilby læring i verdensklasse

Bli en lærende organisasjon

En bedrift kommer raskt på etterskudd hvis den ikke gir medarbeiderne mulighet til å utvikle seg. De siste årene har læring og kompetanseutvikling utviklet seg enormt, og vi ser en tydelig trend til at læring blir en stadig viktigere del av arbeidshverdagen. Det er derfor viktig med systemstøtte for å kunne tilby læring til rett tid og samtidig fange opp den uformelle læringen som skjer i virksomheten.

Visma Talent Solutions’ system, Talent SBX, styrer medarbeidernes individuelle utviklingsreise i strukturerte former. Kompetanseutviklingen organiseres i ulike læringsaktiviteter og for ulike roller.

Visma Talent Solutions sitt system, Talent SBX, styrer de ansattes individuelle utviklingsreise i strukturerte former. Kompetanseutviklingen organiseres i ulike læringsaktiviteter og for ulike roller.

Utforsk Talent SBX

Et system tilpasset ulike læringsmetoder

«Å lære der du er» handler i stor grad om å la læring skje naturlig. 

 • Skreddersy innovativ læring og læringsreise 

 • Systemet lar deg bruke materiellet og læringsaktivitetene som gjør opplæringen relevant

 • Systemet håndterer alt nødvendig innhold, som for eksempel SCORM-kurs, PDF-filer, filmer, og annet innhold som støtte i arbeidshverdagen.

 

Gjør uformell læring formell

For at en medarbeider skal kunne utvikle seg i riktig retning for fremtiden, kan man ved hjelp av Talent SBX kombinere ulike læringsaktiviteter i et læringsløp – såkalt «blandet læring». Det betyr at alle de ulike aktivitetene i læringsløpet må gjennomføres og godkjennes for at programmet som helhet skal bli godkjent.

 • Spesifiser den nettbaserte læringen ved å bruke et komplett bibliotek med ulike typer digitalt og nettbasert innhold, for eksempel SCORM, AICC, PDF, PPT, egne filmer eller innebygd innhold fra eksterne kilder som YouTube og Vimeo

 

 • Planlegg økter for å samle deltakerne og gjennomføre opplæringen fysisk på stedet, enten via systemets eget virtuelle klasserom eller som webinar (MS Teams eller Zoom). Systemet kan integreres fullt ut med flere eksterne møteverktøy, der all administrasjon rundt møtet foregår i læringsløpet. Alt for maksimal tilgjengelighet

 • Bruk oppgaver og sjekklister for å formalisere uformelle aktiviteter. Systemet har støtte for såkalte OTJ-aktiviteter, det vil si oppgaver som skal utføres i det daglige arbeidet, valideres og godkjennes av en kollega, leder eller fagansvarlig

Oversikt over medarbeiderens kompetanse

Systemet samler all informasjon om medarbeiderens utvikling under «Min plan». På ett og samme skjermbilde ser både medarbeideren og lederen alt av pågående og gjennomførte læringsaktiviteter, status for kompetansekrav, fremdrift i forhold til mål samt status for ulike samtaler, for eksempel medarbeidersamtaler.

 

 • Ledere og ansatte har full oversikt over alt knyttet til medarbeiderens utvikling, med automatiske påminnelser.

   

 • Ulike roller kan følge opp læringsreisen og godkjenne læringsaktiviteter for en medarbeider

 • Håndtering av ulike typer samtaler, vurderinger og avsjekkinger som kan foregå mellom ulike roller, for eksempel ansatte og ledere, men også prosjektledere og andre interessenter

Vil du vite mer?

Kontakt oss for å bestille en demo og finne ut hvordan vi kan hjelpe deg å skreddersy læringsløp.