Du har säkert hört begreppet, läst om det eller hört andra prata om det. Självledarskap har blivit ett hett ämne de senaste åren, och det är inte förvånande. Arbetssättet hjälper nämligen organisationer att effektivisera sin verksamhet, skapa engagemang och framförallt – motivera sina medarbetare.
Arbetsplatser som främjar mångfald och inkludering har visat sig vara mer effektiva än andra med positiva effekter på innovation, beslutsfattande och samarbete. Ändå uppstår det ibland frågor kring tillvägagångssätt när företag ska rekrytera en varierad arbetskraft. Hur säkerställer man ett lyckat resultat?

Skapa en legendarisk arbetsplats