Læring

Tilby læring i verdensklasse

Bli en lærende organisasjon

En bedrift blir raskt hengende etter, om den ikke gir ansatte mulighet til å utvikle seg og dele sine ideer og utfordringer.

De siste årene har måten vi tar til oss læring på utviklet seg enormt og vi ser en tydelig trend som viser at læring nå skjer i hverdagen. Derfor er det viktig å ha systemstøtte for å kunne fange opp og formalisere det uformelle og for å lære der vi er.

Visma Talent Solutions systemet følger opp den ansattes individuelle utvikling.  Kompetanseutviklingen spesifiseres med ulike læringsaktiviteter, som involverer ulike roller i prosessen og effektiviserer oppfølgingsarbeidet.

Utforsk vårt system

Et system tilpasset kundens behov for ulike læringsmetoder

“Læring der du er” handler i stor grad om å la læring skje naturlig. Derfor gir Visma Talent Solutions muligheten til å gi undervisning i et helt eget format, som kan tilpasses ut ifra hvordan man best tar til seg ny kunnskap, og hvor langt man har kommet i læringsprosessen.

 • Effektiviser rekrutteringsprosesser med mange kandidater gjennom volumrekruttering
 • Tilpass prosessen, og lag et læringsopplegg som passer ferdighetsnivå og emne

 • Systemet gir deg tilgang til materiale og aktiviteter som gir relevant opplæring. Systemet håndterer alle filene som trengs. SCORM-pakker, PDF-filer, videoer og oppgaver som skal utføres i det daglige arbeidet

Gjør den uformelle læringen formell

For at ansatte skal kunne utvikle seg med utgangspunkt i sin nåværende arbeidssituasjon, kan Vismas Talent Solutions system håndtere ulike typer læringsaktiviteter på utdanningsnivå – såkalt ‘blended learning’ eller ‘blandet læring’. Dette innebærer at hva som helst kan være en læringsaktivitet og inngå i en læringsprosess, være en del av et emne og noe som må gjennomføres, fullføres og valideres for å bli godkjent i opplæringen eller emnet.

 • Spesifiser webbasert læring ved hjelp av et omfattende bibliotek med digitalt og nettbasert innhold, som for eksempel SCORM, AICC, PDF, office-dokumenter som PPT, videoer med innebygd strømmetjeneste, eller fra eksterne kilder som YouTube og Vimeo

   

 • Planlegg undervisning for ansatte fysisk, eller i systemets virtuelle klasserom. Du kan også bruke møteplattformen organisasjonen bruker i dag, som Teams, eller Zoom.  Systemet har full integrasjon med flere eksterne møteverktøy, der all administrasjon rundt møtene skjer i selve opplæringen. Alt for maksimal tilgang

   

 • Bruk sjekklister for å formalisere uformelle aktiviteter. Systemet støtter såkalte «OTJ-aktiviteter» (On-The-Job), oppgaver som skal utføres i daglig arbeid, valideres og godkjennes av en kollega, leder eller fagansvarlig

Oversikt over den ansattes kompetanse

Systemet samler all informasjon om den ansattes utvikling under ‘Min Plan’. Her har både ansatt og leder oversikt over pågående og fullførte læringsaktiviteter, og kan se status for kompetansekrav. I tillegg kan man følge med på progresjon for hvert enkelt mål, og ha oversikt over hvilke typer samtaler som skal gjennomføres, som for eksempel medarbeidersamtaler.

 • Leder og ansatt har full oversikt over den ansattes utvikling, og får påminnelser om ulike aktiviteter

 • Involver ansatte med ulike roller, gjennom en læringsprosess eller vurdering av kompetanse. Hvem som helst kan delta i å validere og godkjenne læringsaktiviteter for en ansatt

 • Administrer ulike typer av samtaler og vurderinger som kan forekomme mellom ulike stillinger. For eksempel mellom ansatt og leder, eller mellom prosjektledere og andre stakeholders

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss for å bestille en demo, og finne ut hvordan vi kan hjelpe til med deres utfordringer og sikre at dere rekrutterer riktig kompetanse.