Lärande

Bli en lärande organisation. Frigör potentiell, utvecklas i takt med tiden och möt morgondagens utmaningar.

Ett drömscenario inom räckhåll

Föreställ dig de oändliga möjligheterna i en organisation där varje medarbetare presterar på topp och har nått sin fulla potential. Det behöver inte vara ett drömscenario – med kontinuerligt lärande, målinriktad och individuell kompetensutveckling kan det bli verklighet.

Digitaliseringen sker i en allt snabbare takt, kundernas förväntningar är ständigt skiftande och våra kunskaper har ett kortare utgångsdatum än någonsin tidigare. I en miljö där förändringar är konstanta måste företag snabbt kunna anpassa sig. Det är betydligt mer kostnadseffektivt att erbjuda kunskapsutveckling för de anställda än att genomgå rekryteringsprocess, onboarding och upplärning av nya medarbetare.

Undvik att förlora viktig kompetens som är tidskrävande och kostsamt att ersätta. Bli en lärande arbetsplats – redan imorgon.

Strategisk kompetensutveckling

Som HR-chef vill du ge dina medarbetare de bästa förutsättningarna för att prestera och nå sin fulla potential. Att skapa möjligheter till individuell utveckling är avgörande för att växa som verksamhet, möta framtida utmaningar och nå framgång.

Att omfamna agil HR och ett flexibelt arbetssätt är ett sätt att möta utmaningarna, men idag krävs helt enkelt mer. För att utvecklas i takt med tiden, behålla befintliga medarbetare och attrahera framtida kandidater är lärande nyckeln.

I vanliga fall är processerna för kompetensutveckling komplexa och tidskrävande. Men på Visma Talent Solutions tycker vi att lärande ska vara enkelt. Med vår kompletta och effektiva lärplattform erbjuder ni strategisk kompetensförsörjning i världsklass.

Genomför kontinuerlig kompetensinventering för att kartlägga era befintliga medarbetares kompetens, identifiera kunskapsluckor och intresseområden

Föreslå relevanta utbildningar med hjälp av AI från en omfattande kurskatalog. Skapa skräddarsydd och individuell kompetensförsörjning

Inspirera till lärande, väck nyfikenhet och bevittna hur hela organisationen blir belönade med kunniga, högpresterande och motiverade medarbetare

Sätt personliga mål som ni kan följa upp vid nästa medarbetarsamtal eller pulsmätning. Förbättra ledarskap och minska er personalomsättning.

Medarbetarberättelser

Visma Blogg

I vår bloggportal kan du läsa allt från tips och trix, till trender och viktig information.

Visma Podd-TV

I vår Podd-TV Kundidatresan möter vi varje månad spännande aktörer inom HR-sfären.

Vill du veta mer?