Visma
Performance

Vässa ert resultatstyrning – och se hur hela verksamheten växer och utvecklas.

Verktyg för utveckling

Som HR-chef är det en viktig del av ditt uppdrag att se till att alla medarbetare oavsett roll har förutsättningar för att kunna prestera och utvecklas i linje med organisationens mål.

Men utan de rätta verktygen är det svårt att lyckas, och om målen som satts inte är tydliga, hur ska era medarbetare då kunna bidra till dem?

I det dagliga arbetet tenderar frågor kopplat till medarbetarnas prestation och målsättningar att hamna mellan stolarna. Inom många organisationer arbetar avdelningarna parallellt i sina respektive processer utan särskilt mycket kontakt med varandra. Med ett sådant silo-tänk riskerar man att gå miste om många viktiga och meningsfulla utbyten.

Det leder till att medarbetare känner sig mindre involverade och saknar förståelse för hur deras insatser och prestationer bidrar till de övergripande affärsmålen.

Ta hjälp av våra verktyg

Att lista ut vad varje individ behöver för att lyckas är en stor utmaning då det är högst individuellt. Medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och dokumentation är vanligtvis tidskrävande och komplext, vilket ofta innebär att prestationsarbete och målsamtal sker vid få eller enstaka gånger per år.

Som HR-chef är det lätt att känna sig frustrerad över att de nuvarande processerna inte tillgodoser verksamhetens aktuella behov, medan man samtidigt saknar insikter om hur processerna kan vässas till det bättre.

Organisationen behöver en effektiv lösning som ger full översikt och stöttar medarbetare och chefer i samtliga processer.

Med hjälp av vårt verktyg kan du automatisera och förbättra processerna för Performance Management och Employee Experience.

Fyra enkla steg mot prestanda

Utnyttja digitala och datadrivna hjälpmedel för att identifiera vad alla medarbetare behöver för att öka sin prestationsnivå, produktivitet och motivation och få värdefulla insikter

Sätt ambitiösa och tydliga medarbetarmål som kopplas till organisationens övergripande strategi och målsättningar med tydliga mätpunkter och delmål.

Ge chefer rätt verktyg att stötta medarbetare mot deras individuella mål. Involvera medarbetarna i det strategiska arbetet och skapa starkare team som arbetar mot ett gemensamt mål

Mät framstegen genom personliga utvärderingar, ge kontinuerlig återkoppling och feedback

Medarbetarberättelser

Visma Blogg

I vår bloggportal kan du läsa allt från tips och trix, till trender och viktig information.

Visma Podd-TV

I vår Podd-TV Kundidatresan möter vi varje månad spännande aktörer inom HR-sfären.

Vill du veta mer?