Performance

Nå individens och organisationens mål

Rätt verktyg för utveckling

För att en medarbetare ska kunna prestera och utvecklas i linje med verksamhetens organisatoriska mål är det viktigt att få rätt förutsättningar – oavsett vilken roll man har på företaget. Genom digitala och datadrivna verktyg kan ni enklare identifiera vad medarbetaren behöver för att öka sin prestationsnivå, sitt engagemang och driv parallellt med värdefulla insikter som uppstår längs vägen. 

Visma Talent Solutions system är en effektiv lösning som ger full översikt av kompetensnivå och målsättningar som kan stötta både medarbetaren och chefen i samtliga delar av utvecklingsprocessen. På så sätt blir individuell målsättning enklare att genomföra, samtidigt som ni får se hela verksamheten växa och utvecklas. 

 

Se hur det funkar här!


Utforska vårt system

Följ utvecklingen med regelbundna check-ins

En mer efterfrågad process i dialog mellan medarbetare och chef är systemets “Check-ins”. Här kan ni driva samtal och uppföljning om medarbetarens arbetsprocess i den frekvens ni tycker är lämplig. Incheckningen är inte centralt styrd av en fast process utan initieras av  medarbetare och chef när behov uppstår. I era check-ins kan ni säkerställa att medarbetaren är på rätt spår, följa upp medarbetarens utveckling och skapa nya aktiviteter eller framtida mål att fokusera på.

  • Genom det agila medarbetarsamtals-formatet undviker ni att medarbetaren genomför uppgifter som inte längre är aktuella

  • Få möjligheten att på ett strukturerat vis kontinuerligt diskutera arbetsprocesser och kommentera vilka aktiviteter som ska tas upp vid nästa incheckning, uteslutas eller flyttas fram

Få översikt över organisationens kompetenser

Visma Talent Solutions system ger en överblick i medarbetarnas nuvarande kompetensnivå, hur de ställer sig mot eventuella kompetenskrav som finns inom varje område och hur medarbetaren kan nå upp till nästa nivå.

  • Få förståelse för medarbetarens nuvarande kunskap genom den strukturerade nulägesöversikten i systemet som gör det lätt att överblicka eventuella gap medarbetaren har mot ställda krav. Illustrationen visar att Line har ett krav på nivå 4 för kompetensen ”Kommunikation”, men Line är just nu bedömd till nivå 3 och har därmed ett gap

     

  • Stötta medarbetarens utveckling med hjälp av systemets förslag på utbildningar som kan hjälpa medarbetaren att utveckla kompetensen för att nå nästa kompetensnivå

Håll koll på medarbetarnas utbildningsprogress

Visma Talent Solutions system hjälper medarbetaren att nå sina mål tack vare en överskådlig struktur där du som chef kan precisera vilka aktiviteter som ska genomföras. 

  • Utvecklingsområdet kan specificeras tack vare möjligheten att välja vilka aktiviteter som skall göras inom ramen för målet, så som: Utbildningar som skall konsumeras, certifieringar som ska förvärvas, kompetens som ska utvecklas eller andra aktiviteter som ska genomföras

  • I systemet får ni översikt och struktur kring medarbetarens utvecklingsprocess genom att se måldatum och den progress medarbetaren uppnått hittills

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att boka en demo och ta reda på hur vi kan hjälpa er med era utmaningar och säkerställa att ni attraherar och rekryterar rätt kompetens.