Samtycke till cookies

Vad är ”cookies”?

Visma Talent Solutions använder digitala spårningstekniker för att samla information om hur besökare rör sig och interagerar på våra webbplatser. Detta för att mäta hur väl webbsidan fungerar.

För att kunna känna igen en besökare under besöket, och vid återkommande besök, lämnar våra webbplatser en fil ”cookie”, via besökarens webbläsare.

Cookies identifierar en viss webbläsare eller enhet. Genom att använda cookies kan Visma Talent Solutions skilja besökare åt och behandla dem individuellt.

Varför använder Visma Talent Solutions cookies?

Den besökta webbplatsen genererar anonymiserad data som Visma Talent Solutions  använder för att förbättra sina webbplatser. När vi använder cookies på det sättet samlar vi inte in, eller behandlar, personuppgifter. Istället använder vi aggregerad statistik för att fatta bättre beslut.

Mer specifikt: Den anonymiserade datan beskriver den allmänna aktiviteten och hur webbplatsen presterar. 

Den anonymiserade datan vi samlar in inkluderar:

  • Information om webbläsare och enhet.

  • Geografisk information, begränsad till stad/samhälle.

  • Användarnas beteenden på våra webbplatser, till exempel gången från hänvisande sida till landningssidan och därifrån till utgångssidan, om man skrollade vissa sidor och i så fall hur långt ner, om videor visades och hur länge, vilka länkar man klickade på.

  • Publik företagsinformation.

Från sådan här anonymiserad data kan vi mäta hur populärt vårt material är och bestämma i vilken riktning vi ska utveckla vår webbsida.

Den anonyma datan delas inte med någon tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies, inklusive Google analytics. Anonyma uppgifter behandlas efter att de krav på säkerhet och integritet gällande lagstiftning ställer.

Personuppgifter

Med besökarens tillstånd kan vi koppla ihop besökarens e-postadress och aktiviteter.

Med det stödet kan Visma Talent Solutions använda personuppgifter för att registrera vad en besökare gör under besöket. Information används för att kunna visa besökarna mer relevant innehåll på våra webbplatser.

De personuppgifter vi använder på det sättet är till exempel:

  • e-postadress, namn och företag.

  • Viss företagsinformation

Personuppgifter delas inte med tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies, inkluderande Pardot och LinkedIn. All behandling av personuppgifter sker efter de krav på säkerhet och integritet gällande dataskyddslagstiftning ställer.

Hur kan jag undvika kakor?

Jag vill inte bli utsatt för cookies som behandlar anonymiserad statistik

Genom att använda webbläsarens inställningar kan du blockera cookies. 

Här finns länkar till information om hur man gör detta i några av de vanligaste webbläsarna:

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safar