Integritetspolicy

Vismas Integritetspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem samt hur vi hanterar, skyddar, lagrar, överför och raderar dina personuppgifter.

Personuppgifter är information som kan identifiera dig som person, t.ex. e-postadress, gatuadress eller telefonnummer etc.

Vilka personer behandlar Visma?

Personuppgifter som Visma kan komma att behandla om dig är:

 • Grundläggande personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post och demografi
 • Information om användare och webbtrafik som inloggnings-ID, användarnamn och IP adress
 • Finansiell information som fakturarelaterad information
 • Innehåll som du har laddat upp eller delat, som foton, kommentarer, artiklar och videoklipp
 • Statistik som visar hur användare använder vår programvara och konsumerar innehåll som vi erbjuder
 • Information via jobbansökningar

För de ändamål som nämns i avsnittet ”Varför vi behandlar personuppgifter” behandlar Visma inte känsliga personuppgifter om dig.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

I allmänhet samlar Visma in personuppgifter direkt från dig eller andra personer som är kopplade till vår kund. Om kunden du arbetar för att köpa Visma-produkter eller tjänster via ett Visma-partnerföretag kan vi samla in information om dig från partnerföretaget.

Vi använder oss också av cookies och andra spårningstekniker när du använder Vismas webbplatser och när du interagerar med oss via e-post, för att optimera din upplevelse av Visma, våra produkter och våra webbplatser.

För mer information, vänligen läs vår cookiepolicy.

I vissa fall kan vi också samla in information om dig från andra källor. Dessa källor kan vara dataaggregation från tredje part, Vismas marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part.

Varför vi behandlar personuppgifter

Vismas integritetspolicy gäller när Visma och dess dotterbolag (Visma) behandlar dina personuppgifter för olika ändamål när du interagerar med oss, som;

Köpa och leverera

 • Hantera kundorder, avtal och betalningar
 • Erbjuda tjänster direkt till dig, som e-learning, webinar och rapporter
 • Ge erbjudanden av produkter och tjänster till kunder
 • Skapa och hantera konton för användare av våra tjänster

Stöd och förbättring

 • Förbättra och utveckla kvalitet, funktionalitet och användarupplevelse för våra produkter, tjänster och Vismas webbplatser
 • Erbjuda kundsupport för våra produkter och tjänster
 • Driva användarforum för att utbilda och möjliggöra interaktion mellan användare och Visma

Säkerhet

 • Upptäcka, avhjälpa och förhindra säkerhetshot och missbruk, samt utföra underhåll och felsökning

Marknadsföring

 • Hantera och skicka marknadsföringsmaterial
 • Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster (profilering)

Rekrytering

 • För att hantera rekryteringsprocesser och jobbansökningar
 • Utvärdera inlämnade handlingar, genomföra intervjuer och ringa referenser

Information om hur personuppgifter behandlas i en av våra många tjänster, beskrivs i respektive personuppgiftsbiträdesavtal för den tjänsten. Visma fungerar i dessa fall som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna på uppdrag av och enligt instruktioner från kunden. För mer information om detta, vänligen kontakta kundsupport för den specifika tjänsten.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Visma behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder.

Avtal med dig

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett juridiskt bindande avtal med dig, t.ex. när du ansöker om ett jobb i Visma. Att behandla dina personuppgifter såsom CV, ansökan och referenser är nödvändigt för att Visma ska kunna hantera förfrågningar från arbetssökande innan ett kontrakt ingås.

Ditt samtycke

Visma kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på samtycke. Du har alltid en möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke efter att samtycket är lämnat.

Berättigat intresse

Visma har ett berättigat intresse när vi behandlar dina personuppgifter för säkerhet, stöd och förbättring eller när du agerar kontaktperson för en existerande eller potentiell kund. Dina personuppgifter behandlas utifrån ett affärsperspektiv på ett sätt vi anser inte står i konflikt med dina fri- och rättigheter som privatperson.

Vidare behandlar Visma dina personuppgifter baserat på ett berättigat intresse om du anmäler dig till ett webbseminarium, laddar ner rapporter eller annat innehåll från våra webbsidor, samt när du använder Vismas användarforum. Det berättigade intresset är att bistå dig med korrekt innehåll, hålla webinar, marknadsföra och administrera dina förfrågningar. Läs mer om hur Visma behandlar dina personuppgifter för marknadsföringssyften baserat på berättigat intresse och dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter för sådana syften under avsnittet ”marknadsföring” i denna integritetspolicy.

Hur dina personuppgifter delas

Inom Visma

Eftersom Visma består av många olika dotterbolag är det viktigt för oss att vi ger dig bästa möjliga övergripande upplevelse. För att upprätthålla en översikt och ha insikt kan Visma dela dina personuppgifter mellan företag i Visma-gruppen.

Utanför Visma

Visma kan också komma att dela dina personuppgifter med extern tredje part i följande sammanhang:

Visma användarforum (gemenskaper)

Om du gör en inlägg, en kommentar eller liknande på Visma användarforum eller andra forum på någon av Vismas webbsidor, kan denna information läsas och användas av andra som har åtkomst till dessa forum. Visma ansvarar inte för någon av den information du lämnar på sådana forum eller på Vismas webbsidor.

Affärspartners

Visma kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i det fall det förefaller legitimt ur ett affärsperspektiv och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Myndigheter

Polismyndigheten och andra myndigheter kan begära tillgång till personuppgifter från Visma. I dessa fall lämnar Visma över information endast om ett domstolsbeslut finns för att göra detta.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Visma lagrar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. När vi behandlar dina personuppgifter på andra rättsliga grunder, såsom berättigat intresse, sparas information så länge den är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen.

Följaktligen kan dina personuppgifter omfattas av olika lagrings-policies baserat på typ av data och syfte med att samla in dem. Nedan några exempel:

Kontaktinformation lagrad i marknadsföringssyfte, inklusive leads eller potentiella kunder. Sådana personuppgifter kommer att raderas senast 24 månader efter senast registrerad aktivitet.

Dina rättigheter

Grundläggande rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personer vi behandlar om dig och du kan ha rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att begära att Visma korrigerar felaktigheter i dina personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära radering av personuppgifter och att begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy eller andra tjänstespecifika villkor.

Marknadsföring och profilering

Det berättigade intresset

När du interagerar med Visma t.ex. genom att besöka Visma webbsidor, ladda ner innehåll, delta på webinars och som en del i användningen av Vismas tjänster, kommer Visma att behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. En av Vismas berättigade intresse är att behandla personer för direktmarknadsföring.

Visma använder dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar och e-post, webbsidor eller i en Visma tjänst, baserat på dina preferenser. De personuppgifterna vi behandlar är aggregerade uppgifter om dig, såsom IP-adress, intressen (var du har klickat etc.), användarnamn och enhet. Detta görs t.ex. genom cookies och kallas profilering. Visma kommer också att ha möjlighet att kombinera denna information med information om den kundrelation vi kan ha med ditt bolag.

Syftet med profileringen är att leverera anpassad marknadsföring till dig, förbättra din användarupplevelse av våra tjänster / webbsidor och tillhandahålla produkter som våra kunder är nöjda med. Vismas tjänster är generellt använda som verktyg för arbetsrelaterade syften, och ditt beteende i dessa verktyg säger lite om ditt privatliv. Inga känsliga uppgifter behandlas. Dina personuppgifter behandlas därmed ur ett affärsperspektiv på ett sätt som vi bedömer inte är i konflikt med dina fri- och rättigheter som individ.

Visma använder e-post som ett verktyg för att kommunicera marknadsföring, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag (om sådant behövs). Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjlighet till opt-out som beskrivs nedan, eller när du får ett mejl innehållande marknadsmaterial.

Rätt till opt-out för marknadskommunikation

Du har rätt till opt-out för att ta emot marknadsföringsmaterial från Visma och vara föremål för profilering. Du kan göra det genom att följa instruktioner för opt-out i marknadskommunikationer.

Om du har frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta oss på info@talentsolutions.com