Podd-TV

Kundidatresan

Employer branding är ofta associerat med arbetet kring synlighet och marknadsföringen av en arbetsplats men det är så mycket mer.

Kundidatresan är Visma Talent Solutions egna podcast som har som syfte att bredda begreppet employer branding. Tillsammans gäster djupdyker vi i alla de facetter som utgör ett starkt employer brand, från synlighet mot kandidat, rekryteringsprocessen, alla delar av anställningsupplevelsen, till avslut.

Lyssna på trailer:

Lyssna nu:
I detta avsnitt gästas vi av Hanna Larsson och pratar om hur du skapar kultur i en organisation som är remote first och vad du behöver ha på plats för att lyckas.
Lyssna nu:
I dagens avsnitt gästas vi av Martina Nelson och pratar om hur du skapar en organisation som möjliggör för medarbetare med NPF diagnoser att använda sina styrkor och där mångfald blir en viktig del av en framgångsrik arbetskultur.
Lyssna nu:
I dagens avsnitt gästas vi av Alexander Burman och pratar om hur du organiserar en onboardingprocess som säkerställer att ni behåller medarbetare. Vi går även in på vad du behöver tänka på när hybrida arbetsplatser kräver en digitaliserad onboarding.
Lyssna nu:
I dagens avsnitt gästas vi av Anna Hagensgård och pratar om hur lärande organisationer och företag påverkas av att leva i en ständig föränderlig värld där kompetens konstant behöver inhämtas och uppdateras.
Lyssna nu:
I dagens avsnitt gästas vi av Annika Bagge och pratar om recruitment marketing, alltså korsningen mellan HR & rekrytering med marknadsmetoder. Vi fokuserar på hur verktyget personas kan ge dig rätt insikter kring kandidater/anställdas motivation och drivkrafter för att attrahera, engagera och behålla talanger.
Lyssna nu:
I dagens avsnitt gästas vi av Sara Jazayeri och pratar om hur internkommunikation är en viktig förutsättning för att skapa en välfungerade och attraktiv arbetsplats.

Avsnitt

Skapa en legendarisk arbetsplats