Engagemang

Fastna inte i gamla mönster. Ta ert medarbetarengagemang till nästa nivå med Visma Talent Solutions.

Ligg steget före

Med vår hjälp slipper du famla i blindo. Få tillgång till uppgifter och insikter om hur organisationen mår och hur du ska agera för att öka engagemanget hos era medarbetare innan det är försent. Tänk om du kunde förutse att en av era medarbetare går i tankarna för att byta jobb redan innan det sker?

Läs mer nedan om hur vi kan hjälpa just din organisation att minska personalomsättningen, effektivisera verksamheten och nå era affärsmål.

Stärk engagemanget och teamkänslan

En av de största utmaningarna inom HR är snabba förändringar som kan leda till stor osäkerhet. Många HR-processer förlitar sig på medarbetarundersökningar som sker några få tillfällen per år vilket är alldeles för sällan, då information snabbt hinner bli utdaterad.

Digitaliseringen och distansarbetet innebär större utmaningar när det kommer till att hålla medarbetarengagemanget uppe. Hur säkerställer vi att alla känner sig engagerade, inkluderade och delaktiga när delar av teamet är på distans?

Konkurrensen om talangerna har blivit hårdare, samtidigt som vi inte längre är lika lojala mot våra arbetsgivare. Att stärka engagemanget och teamkänslan för att inte förlora duktiga medarbetare längs vägen är viktigare än någonsin.

Medarbetarengagemang och personalanalyser

Vi är alla mänskliga och har behov av att bli sedda och hörda. För att lyckas behöver dina medarbetare förstå hur deras dagliga arbete bidrar till företagets övergripande mål och känna att de får uppskattning för sina insatser. Men det finns ingen one-size-fits-all. Först måste du ta reda på vad just dina medarbetare känner, behöver och efterfrågar.

Lösningen är enkel. Ta teknologi och digitala verktyg till din hjälp. Vi på Visma Talent Solutions ger dig tillgång till digitala hjälpmedel för Employee engagementoch People Analytics som gör dig till en mer strategisk HR-ledare.

Utforma bättre medarbetarundersökningar och enkäter. Samla in feedback, viktig data och identifiera utmaningar i ett tidigt skede.

Lyssna till medarbetarnas input, tankar och känslor. Genom NLP, en noggrann metod för språkanalys kan du lättare tolka innebörden av medarbetarnas svar – och agera snabbt.

Få insikter att agera på om vad som behöver förbättras i organisationen och hur ni kan nå dit. Ta kontroll över utvecklingen, fatta bättre och mer datadrivna beslut i rätt tid.

Håll mer givande medarbetarsamtal där ni diskuterar rätt saker och tillsammans tar fram lösningar.

Stärk teamkänslan och medarbetarengagemanget både på distans och fysiskt. Engagera, utveckla och behålla medarbetare.

Kundberättelser

Visma Blogg

I vår bloggportal kan du läsa allt från tips och trix, till trender och viktig information.

Visma Podd-TV

I vår Podd-TV Kundidatresan möter vi varje månad spännande aktörer inom HR-sfären.

Vill du veta mer?