Onboarding

Säkra en komplett onboarding

Skräddarsydd
onboarding

Att få en ordentlig onboarding som nyanställd är avgörande för det första intrycket och känslan av den nya arbetsplatsen. När du integrerar medarbetaren tidigt i en onboardingprocess efter slutförd rekrytering ökar både produktiviteten, nyfikenheten och motivationen väsentligt. 

För att förbättra just er onboardingprocess finns en mängd verktyg att hitta hos Visma Talent Solutions. Vi hjälper till att skräddarsy er onboarding helt digitalt, från avslutad rekrytering till introducerad medarbetare. 

 

Se hur det funkar här!

Utforska vårt system

En strukturerad och effektiv start – helt automatiskt

Visma Talent Solutions onboardingprocess tar fart direkt efter avslutad rekrytering. För att säkra en tydlig och strukturerad start nås både den nyanställda medarbetaren och chefen av information avseende kommande händelser.

 • Skapande av anställningsavtal möjliggörs direkt i systemet och kan skickas digitalt till den nya medarbetaren så snart chefen aviseras om avslutad rekrytering. Självklart kan avtalet även signeras digitalt

 • Medarbetaren kommer direkt in i organisationens system genom att informationen som finns på plats om medarbetaren sedan rekryteringsprocessen, såsom tjänsten som tillträds och vilken avdelning medarbetaren tillhör, automatiskt skickas vidare till onboardingprocessen

Digital signering startar onboardingprocessen

Avtalet signeras digitalt av både chef och medarbetare. Så fort en ny medarbetare lagts till i organisationen startar onboardingprocessen igång automatiskt. 

 • Onboardingen kommer igång effektivt och strukturerat genom möjligheten att återanvända information som redan finns inlagd i systemet för liknande roller

 • Ni säkrar en trygg start för medarbetaren tack vare möjligheten att bygga introduktionsmallar där ni på förhand kan specificera uppgifter för att säkerställa aktiviteter och struktur

 • Att automatisera informationsflödet säkerställer att alla på bolaget möts av samma introduktion, oberoende av närmaste chef eller kollegor 

Den automatiska processen säkrar en bra första arbetsdag

Genom systemets automatiska process kan vi säkra att användaren nås av all information som kan behövas inför den första arbetsdagen. Systemet har koll på var medarbetaren ska börja arbeta och kan därför automatiskt sköta allt som ska ske i bakgrunden, som att beställa rätt utrustning och ge licenser till rätt program.

 • För att ge ett tryggt första intryck till medarbetaren skickas ett välkomstmail ut så snart hen lagts till i systemet

 • Välkomstmailet ger åtkomst till det digitala introduktionsprogrammet, utbildningsaktiviteter och information som medarbetaren kan behöva 

 • I form av en digital checklista får både chefen och medarbetaren en visuell överblick av vad som sker och att rätt aktiviteter utförs – så som att beställning av dator har gått iväg, att det är 15 dagar kvar till arbetsstart eller att det nu går att hämta ut ett passerkort 

Frigör tid och utför aktiviteter via den digitala checklistan

Visma Talent Solutions system ger även dig som chef överblick av kommande och genomförda händelser i onboardingprocessen genom den digitala checklistan.

 • Underlättar och frigör tid för dig som chef genom att låta systemet effektivisera den administrativa delen av processen och tydligt checka av vad som genomförts

 • Eftersom systemet har koll på vad som händer kan du vara lugn i att allt sker enligt plan och tydligt följa var medarbetaren befinner sig i processen

 • Genom påminnelser kan checklistan berätta hur många dagar det är kvar till medarbetarens första dag så att du som chef ska kunna planera in en rundvandring eller bjuda in till workshop i god tid 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att boka en demo och ta reda på hur vi kan hjälpa er med era utmaningar och säkerställa att ni attraherar och rekryterar rätt kompetens.