Onboarding

Sikre en komplett onboarding

Skreddersydd
onboarding

En god onboarding er avgjørende for hvilket førsteinntrykket den nyansatte får av arbeidsplassen. Å tidlig integrere medarbeideren i en opplæringsprosess etter fullført rekruttering, øker både produktiviteten, nysgjerrigheten og motivasjonen betydelig.

For å forbedre deres onboardingprosess, finnes det en rekke verktøy tilgjengelig hos Visma Talent Solutions. Vi hjelper til med å skreddersy deres opplæring helt digitalt. Helt fra avsluttet rekruttering til den ansatte er introdusert. 

Utforsk vårt system

En strukturert og effektiv start - helt automatisk

Visma Talent Solutions onboardings prosess starter umiddelbart etter avsluttet rekruttering. For å sikre en tydelig og strukturert start, blir både den nyansatte medarbeideren og sjefen informert om kommende hendelser.

 • Ansettelseskontrakten kan opprettes direkte i systemet, og sendes digitalt til den ansatte, så snart leder har blitt varslet om avsluttet rekruttering. Selvfølgelig kan avtalen også signeres digitalt

 • Den nyansatte blir direkte lagt til i organisasjonens systemer, med informasjon fra rekrutteringsprosessen – som for eksempel hvilken stilling medarbeideren er ansatt i, og hvilken avdeling den ansatte tilhører. Dette blir automatisk videreført til onboardingsprosessen

Digital signering starter onboardingsprosessen

Avtalen signeres digitalt av både leder og ansatt. Så snart en ny ansatt legges til i organisasjonen, starter onboardingsprosessen automatisk.

 • Ved å kunne gjenruke informasjon som allerede er lagt inn i systemet for lignende stillinger, blir onboardingen mer effektiv og strukturert

 • Dere sikrer en trygg start for medarbeideren ved å kunne bygge introduksjonsmaler der dere på forhånd kan spesifisere oppgaver for å sikre aktiviteter og struktur.

 • Å automatisere informasjonsflyten sikrer at alle i selskapet får den samme introduksjonen, uavhengig av nærmeste leder eller kolleger.

Den automatiske prosessen sikrer en god første arbeidsdag

Gjennom systemets automatiske prosess kan vi forsikre oss om at brukeren får tilgang til all nødvendig informasjon før den første arbeidsdagen. Systemet har oversikt over hvor den ansatte skal begynne å arbeide, og kan derfor automatisk håndtere viktige oppgaver, som å bestille riktig utstyr og gi lisenser til riktige programmer.

 • For å gi den ansatte et godt førsteinntrykk, blir det sendt en velkomstepost så snart den ansatte blir lagt til i systemet

 • Velkomsteposten gir tilgang til det digitale introduksjonsprogrammet, opplæringsaktiviteter, og informasjon som den ansatte kan trenge

   

 • Gjennom en digital sjekkliste får både leder og ansatt en visuell oversikt over hva som skal gjøres, og at riktige aktiviteter blir utført – som for eksempel at bestilling av datamaskin er sendt, at det er 15 dager igjen til arbeidsstart, eller at det er mulig å hente ut et adgangskort

Spar tid og utfør oppgaver gjennom den digitale sjekklisten

Visma Talent Solutions systemet gir også deg som leder en oversikt over kommende og gjennomførte hendelser i onboardingsprosessen, gjennom den digitale sjekklisten.

 • Det forenkler og frigjør tid for deg som leder ved å la systemet effektivisere den administrative delen av prosessen, og tydelig markere hva som er gjennomført

   

 • Siden systemet holder oversikt over alt som skjer, kan du være trygg på at aktivitetene utføres etter planen, og du kan enkelt følge med på hvor den ansatte befinner seg i prosessen

   

 • Gjennom påminnelser kan sjekklisten gi beskjed om hvor mange dager det er igjen til den ansattes første arbeidsdag, slik at du som leder kan planlegge en omvisning eller invitere til en workshop i god tid

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss for å bestille en demo, og finne ut hvordan vi kan hjelpe til med deres utfordringer og sikre at dere rekrutterer riktig kompetanse.