Visma
Performance

Få en tilpasset Performance Management prosess – og se hvordan hele virksomheten vokser og utvikles.

Verktøy for utvikling

Som HR-sjef er det en viktig del av ditt oppdrag å sikre at alle ansatte har muligheter til å prestere og utvikle seg i tråd med organisasjonens mål.

Men uten de riktige verktøyene er det vanskelig å lykkes, og hvis målene som settes ikke er tydelige, hvordan kan dine ansatte da kunne bidra til dem?

I det daglige arbeidet har spørsmål knyttet til de ansattes prestasjoner og mål en tendens til å falle mellom stolene. I mange organisasjoner jobber avdelinger parallelt med sine respektive prosesser uten å ha sp mye kontakt med hverandre. Med en slik silotenkning risikerer du å gå glipp av mange viktige og meningsfulle utvekslinger.

Dette fører til at ansatte føler seg mindre involvert og mangler forståelse for hvordan deres innsats og prestasjoner bidrar til de overordnede forretningsmålene.

Ta hjelp av våre verktøy

Å liste opp hva hvert enkelt medarbeider trenger for å lykkes er en stor utfordring siden det er svært individuelt. Medarbeidersamtaler, oppfølgingssamtaler og dokumentasjon er vanligvis tidkrevende og komplekst, som ofte innebærer at mål- og utviklingssamtaler ofte bare skjer en eller noen få ganger per år.

Som HR-leder er det lett å føle seg frustrert over at de nåværende prosessene ikke møter virksomhetens aktuelle behov, samtidig som man mangler innsikt i hvordan prosessene kan forbedres.

Organisasjonen trenger en effektiv løsning som gir full oversikt og støtter ansatte og ledere i samtlige prosesser.

Med hjelp av våre verktøy kan du automatisere og forbedre prosessene for Performance Management og Employee Experience.

Fire enkle steg mot performance

Utnytt digitale og datadrevne verktøy for å identifisere hva alle ansatte trenger for å øke sitt prestasjonsnivå, produktivitet og motivasjon og få verdifull innsikt.

Sett ambusiøse og tydelige medarbeidermål som er knyttet til organisasjonens overordnede strategi og mål med tydelige målepunkter og delmål.

Gi ledere riktige verktøye for å støtte ansatte mot deres individuelle mål. Involver ansatte i det strategiske arbeidet og lag sterkere team som jobber mot et felles mål.

Mål fremgang gjennom personlige evalueringer, gi kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding.

Medarbeiderhistorier

Visma Blogg

På vår bloggportal kan du lese alt fra tips og triks, til trender og vår utvikling.

Våre kunder

Her har vi samlet noen eksempler på hvordan vi sammen med kunder har modernisert og skalat opp deres digitale HR-prosessor.

Vil du vite mer?