Performance

Nå den ansatte og organisasjonens mål

Riktig verktøy for utvikling

For at ansatte skal kunne prestere og utvikle seg i tråd med organisasjonens mål, er det viktig at de har riktige forutsetninger, uansett hvilken rolle den ansatte har i organisasjonen. Med digitale og datadrevne verktøy, kan man enklere identifisere hva den ansatte trenger for å få økt prestasjonsnivå, engasjement og motivasjon. 

Performance systemet er en effektiv løsning som gir full oversikt over kompetansenivå og mål. Systemet gir støtte både til ansatte og ledere i alle trinn av utviklingsprosessen. På denne måten blir individuelle mål lettere å oppnå, samtidig som hele organisasjonen vokser og utvikler seg.

Utforsk vårt system

Følg utviklingen med regelmessige check-ins

Systemets oppfølgingssamtaler eller “Check-ins”, er en fast dialog mellom ansatte og leder. Her kan dere gjennomføre samtaler og oppfølging av den ansattes arbeidsprosess, så ofte dere ønsker. Oppfølgingssamtalene er ikke en fast, sentralstyrt prosess, men avtales av ansatte og leder når det er behov for det. I oppfølgingssamtalen kan man forsikre seg om at den ansatte prioriterer riktige arbeidsoppgaver, følge opp den ansattes utvikling, og sette framtidige mål.

  • Gjennom oppfølgingssamtalen unngår dere at den ansatte utfører oppgaver som ikke lenger bør prioriteres

     

  • Gir mulighet til å kontinuerlig diskutere arbeidsprosesser og hvilke oppgaver som skal prioriteres, utsettes eller tas bort

Få oversikt over organisasjonens kompetanse

Visma Talent Solutions-systemet gir en oversikt over ansattes nåværende kompetansenivå. Hvordan de matcher eventuelle kompetansekrav innenfor hvert område, og hvordan de ansatte kan nå neste nivå.

  • Få innsikt i ansattes nåværende kunnskap, med situasjonsanalysen i systemet. Den gjør det enkelt å se om den ansatte må gjøre mer for å nå sine mål, innenfor ulike kompetanseområder. Illustrasjonen viser at «Line» har et mål om å være på nivå 4 for kompetansen «Kommunikasjon», men Line er for øyeblikket vurdert til nivå 3

     

  • Støtt ansattes utvikling ved hjelp av systemets forslag til opplæringstiltak, som kan hjelpe den ansatte med å nå neste kompetansenivå

Hold oversikt over ansattes opplæringsprogresjon

Visma Talent Solutions-systemet hjelper ansatte med å nå sine mål, takket være en oversiktlig struktur der du som leder kan spesifisere hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.

  • Utviklingsområdet kan spesifiseres ved å velge hvilke aktiviteter som skal gjennomføres som en del av målet, for eksempel: Opplæringer og sertifiseringer som skal gjennomføres, eller andre aktiviteter som skal utføres

  • I systemet får dere en oversikt over den ansattes utviklingsprosess og  progresjon, og kan følge med på datoer for ulike mål

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss for å bestille en demo, og finne ut hvordan vi kan hjelpe til med deres utfordringer og sikre at dere rekrutterer riktig kompetanse.

Marketplace

Skap en rekrutteringsprosess som oppfyller alle dine behov ved å dra nytte av noen av våre integrasjoner.