Södra Skogsägarna skapade en koncerngemensam utbildningssamordning för sina 3000 medarbetare​

Digitalisering och effektivisering av processerna

Södra Skogsägarna har gjort en stor omorganisering för att skapa en koncerngemensam utbildningssamordning för sina 3000 medarbetare. Målet var att digitalisera och effektivisera sina processer.

Utmaning: Vi stod inför en omorganisering med syftet att bilda en koncerngemensam utbildningssamordning med standardiserade arbetssätt. Det fanns inga gemensamma processer för utbildningssamordning och administration. Vi behövde därför hitta ett verktyg som hjälper oss att digitalisera, effektivisera och samordna vår utbildningsadministration och våra utvecklingssamtal.

Åtgärder och resultat

Åtgärder:

  • En koncerngemensam utbildningskatalog
  • Gemensamma processer för utbildningssamordning
  • Digitala gemensamma introduktioner som kan följas upp per medarbetare
  • Automatiserade processer
  • Likriktade arbetssätt

 

Resultat: 

Med hjälp att strukturerad analys och uppföljning behöver vi inte tänka på att någon missar sin obligatoriska utbildning. Genom plattformen får vi möjlighet att kvalitetssäkra och följa upp våra utbildningsinsatser. Med hjälp av Visma Talent Solutions kan vi ta oss igenom pandemin på ett bra sätt och fortsatt förse vår organisation med viktig utbildning. Vi kunde snabbt ställa om från offline till onlineutbildningar.

”Jag upplever Visma Talent Solutions som tillgänglig och hjälpsamma när vi till exempel behöver kompetensförstärkning. Kompetenta att hitta lösningar för det behov vi har samt ett trevligt bemötande.”

Caroline Bucquoy, Utbildningssamordnare HR

Visma Blogg

I vår bloggportal kan du läsa allt från tips och trix, till trender och viktig information.

Visma Podd-TV

I vår Podd-TV Kundidatresan möter vi varje månad spännande aktörer inom HR-sfären.

Vill du veta mer?