Slik effektiviserer du tiden mellom rekruttering og første arbeidsdag

Forskning viser at sannolikheten for at en medarbeider stannar lenger enn tre år på en arbeidsplass øker med 69 % om selskapet arbeider med skräddarsydd onboarding. Samtidig koster en feilkrytering 700 000 kroner. På spørsmål om onboarding virkelig generer en bra avkastning på investeringen har vi et tydelig svar: Ja.