Slik skaper dere et growth mindset og blir en dynamisk organisasjon 

Uttrykket på alles lepper akkurat nå er «growth mindset» – men hva betyr det egentlig? Det handler om å være en dynamisk organisasjon som kan møte fremtidens kompetansebehov og beholde ansatte som er engasjerte og tilfredse på jobb, gjennom riktig kompetanseutvikling.

Slik effektiviserer du tiden mellom rekruttering og første arbeidsdag

Forskning viser at sannsynligheten for at en medarbeider blir lenger enn tre år på en arbeidsplass øker med 69 % om selskapet arbeider med skreddersydd onboarding. Samtidig koster en feilrekruttering 700 000 kroner. På spørsmål om onboarding virkelig generer en bra avkastning på investeringen har vi et tydelig svar: Ja.