Managing Director Tobias Linge Hareide om HRs viktiga roll i det kommande skiftet

HRs viktiga roll i det kommande skiftet

Vi står inför en teknisk omställning och den fjärde industriella revolutionen, men redan idag har teknik, som AI, Internet of Things och automatisering förändrat sättet vi arbetar på, och HR-branschen är inget undantag – tvärtom.

För att företag ska fortsätta vara konkurrenskraftiga i framtiden måste man ge HR plats i det innersta rummet. De som ännu inte har en representant från HR i sin ledningsgrupp måste tänka om. Utan tydliga strategier för hur man ska rekrytera framtidens eftertraktade kompetens och samtidigt behålla och utveckla de medarbetare man redan har blir det svårt att hänga med i omställningen.

Vi har träffat Tobias Linge Hareide, Managing Director på Visma Talent Solutions. För honom är det en självklarhet att HR är oljan i maskineriet för att få medarbetare och därmed företag att växa. I ledningsgruppen på Visma Talent Solutions har HR alltid haft en viktig roll.

HR-funktionen har idag en avgörande betydelse. Det handlar om att bygga företagskulturen, skapa processer och behålla samt utveckla medarbetare. Vad HR gör och inte gör kan avgöra om ett företag lyckas eller inte i en tid där vi i högre grad värdesätter hur våra arbetsplatser påverkar vårt mående och vår vardag. Om en anställd upplever att arbetsgivaren inte lever upp till de förväntade kraven blir anställningen kortvarig.

Tobias menar att HR-funktionen framöver kommer att ha en betydande roll i att hantera de stora förändringar som arbetsmarknaden står inför.

När man ska gå igenom en stor förändring är det alltid viktigt med kommunikation och transparens mot de anställda, och där spelar HR en viktig roll. Jag tycker att man bör ta beslut baserade på datadrivna insikter, och även det kan HR bidra med efter t.ex. regelbundna medarbetarundersökningar, förklarar Tobias och fortsätter.

I planläggningen inför framtiden måste HR ta plats för att planera kompetensförsörjning och se till att rätt talanger lockas in i organisationen. Det handlar mycket om att inte ha HR-funktionen i en silo, HR måste arbeta tillsammans med alla andra enheter för att förstå vilka behov som finns och för att man ska kunna uppnå rätt resultat. 

Samtidigt menar Tobias att HR-branschen har ett viktigt jobb i att hålla sig ajour med den senaste tekniken. Annars tar IT-avdelningar felaktiga beslut över huvudet på HR.

– Det blir ineffektivt om HR sitter med kunskapen om de största utmaningarna och IT är de som ska köpa in lösningen. Där behöver HR vara involverade och ha mandat att ta beslut. Företag måste stötta sin HR-avdelning att själva hantera  sina tekniska utmaningar för att få fram en bra lösning. Med en större teknisk förståelse kan man även vara med och ta strategiska beslut – detta gäller inte bara HR-branschen.

 

 

3 tips från Tobias för att lyckas integrera HR avdelningen mer i verksamheten

  1. Tiden där HR bara pratar personalfrågor är förbi. Nu måste man ha en ökad förståelse för hela verksamheten. HR som begrepp omvärderas nu på många platser och går mer och mer över till att samlas under “People”. Det är ett maktskifte. 

  2. HR måste vara pålästa om den senaste tekniken och möjligheterna som kommer för att kunna ta välgrundade beslut och stötta verksamheten och personalen på rätt sätt med exempelvis kompetensutveckling. 

  3. Datadrivna insikter är jätteviktiga att samla på sig. Skapa exempelvis medarbetarundersökningar varje månad. På så vis har HR ett tydligt underlag att presentera för ledningen när viktiga beslut ska fattas. 

Vill du fortsätta inspireras och ta del av fler insikter från chefer, medarbetare och tankeledare i branschen? Klicka dig vidare för att prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn. 

Tobias Linge Hareide, Managing Director, Visma Talent Solutions

Fyll i formuläret för att signa upp till vårt nyhetsbrev:

*” anger obligatoriska fält

For information on how we process your personal data, read our Privacy Policy.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Create a legendary workplace