Preboarding – Starten på en framgångsrik anställningsresa

Preboarding - Starten på en framgångsrik anställningsresa

Att tidigt förbereda medarbetare för en ny roll är en avgörande del av en lyckad anställningsresa. Preboardings syfte är att underlätta övergången till en ny arbetsplats. I detta blogginlägg utforskar vi vad en lyckad preboarding-process bör innehålla. 

Vikten av preboarding

Att börja ett nytt jobb kan kännas både spännande och utmanande. Preboarding är den process där nya medarbetare introduceras till organisationen innan den officiella första arbetsdagen. Detta i sin tur hjälper att säkerställa en smidig start och långsiktig framgång för nya medarbetare. Sålunda kan en effektiv preboarding öka medarbetarengagemanget och minska tiden till produktivitet. 

Identifiera relevant information

När man börjar ett nytt jobb finns det mycket att lära sig, och det är viktigt att undvika att råka överväldiga de nyanställda. Börja därför med att identifiera vad som är mest relevant att ta del av innan den första arbetsdagen. Exempelvis brukar preboardingprocessen inkludera välkomstmeddelanden, kortare introduktioner till teamet och organisationen samt administrativa uppgifter. Övrig information kan introduceras när medarbetaren väl är på plats. 

Skapa struktur och sätt mål

För att framgångsrikt lotsa nyanställda genom introduktionsprocessen är det nödvändigt att skapa tydlighet och struktur. Därmed behövs en detaljerad tidsplan som kartlägger stegen i pre och onboardingprocessen samt tydliga mål för både chef och den nya medarbetaren. Följaktligen är det klokt att dela upp information och aktiviteter i hanterbara delar över tid för att underlätta inlärningen. På så vis säkerställs förväntningarna och risken för förvirring och missförstånd minskar.

Främja en känsla av tillhörighet

Att trivas på jobbet är i hög grad kopplat till att ha goda relationer med kollegor. Genom att hälsa den nya medarbetaren välkommen från sina framtida teammedlemmar före start kan du skapa en positiv atmosfär och främja tidig relationsskapande och en känsla av tillhörighet.

Använd digitala verktyg för preboarding

Att dra nytta av digitala verktyg under preboarding-processen underlättar automatisering av uppgifter och minskar den administrativa bördan. Det främjar även en mer strukturerad process som är enhetlig för alla nyanställda, oberoende av chef.

En smidig integration för preboarding mellan rekryteringsystem och lärplattform

För att enkelt kunna hantera administrationen av en lyckad start erbjuder Visma Talent Solutions preboarding genom vår integration mellan rekryteringssystem och lärplattform.

I vår lärplattform skapar du preboardingprogram med kraftfulla författarverktyg som stödjer innehållsproduktion med hjälp av AI. Preboardingen delas direkt från rekryteringssystemet i samband med anställning, vilket säkerställer att samtliga medarbetare får en likvärdig introduktion anpassat efter din organisations unika behov.

Uppföljning av nyanställdas framsteg sker genom överskådliga rapporter för systematiskt arbete kring lärande. Dessutom introduceras nyanställda direkt till plattformen där fortsatt fortbildning sker under hela anställningsresan, vilket främjar engagemang och långsiktig framgång.

Vill du höra mer om hur du kan effektivsera anställningsresan med hjälp av systemstöd?

Fyll i formuläret för att signa upp till vårt nyhetsbrev:

*” anger obligatoriska fält

For information on how we process your personal data, read our Privacy Policy.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Create a legendary workplace