Så kan rekryteringsprocessen förbättras med AI

Så kan rekryteringsprocessen förbättras med AI

Hur kan vi ta hjälp av AI i rekryteringsbranschen och vilka är riskerna? Fredrik Treider är Product Development Manager på Visma Talent Solutions och här delar han med sig av sina tankar, farhågor och förhoppningar inför en spännande framtid.

Även om jag kan vara dystopiskt lagd ser jag positivt på den stora AI-vågen som rullar in över världen. Särskilt i rekryteringsbranschen pågår det just nu många samtal om fördelarna och nackdelarna, och i mitt jobb som Product Development Manager försöker jag hela tiden se framåt för att kunna vara först med den nya tekniken. Samtidigt är just rekrytering ett väldigt personligt möte mellan två människor och det är något teknologi aldrig kan ersätta.

Den största vinningen av AI inom rekrytering är att vi alla kommer att få en extremt duktig personlig assistent. Där är min magkänsla positiv – AI kan med säkerhet vara väldigt behjälplig i att läsa jobbannonser, kartlägga profiler och andra mer repetitiva uppgifter. Med AI kan den processen bli bättre på många sätt.

En bättre kandidatprocess

Även från kandidatens perspektiv kan AI göra en ganska ensam och många gånger svår process enklare. Där kan det exempelvis handla om att man istället för att skicka in CV och personligt brev kan chatta med en AI-bot som ställer frågor som är relevanta för just den tjänsten. Då kan det också visa sig att man passar bättre för en roll än vad ett personligt brev kan beskriva. I ett större perspektiv kan det också leda till att vi uppnår en helt fördomsfri rekrytering. AI:n kan själv sålla ut och identifiera de bästa kandidaterna för rollen baserat på en rad etablerade kriterier, och utan att röja uppgifter som namn, kön och ursprung. 

Många fallgropar

Samtidigt finns det också många fallgropar att passa sig för när det kommer till användandet av AI inom rekrytering. Om en alltför stor del av arbetet tas över av en robot förloras det viktiga mänskliga mötet och beslut fattas på en alltför endimensionell grund. Det man måste komma ihåg är att AI kan ge insikter men ingen egen reflektion. Den baserar alltid sina åsikter på data som redan är tillgänglig. Att bara lyssna till AI kring vilka kandidater man ska gå vidare med i en process är nog dumt.

Ett stort skifte på väg

Avslutningsvis vill jag zooma ut och sia lite i att det skifte som vi snart kommer att få se med AI-utvecklingen nog går att jämföra med det skifte som skedde för femton år sedan, när vi för första gången fick tillgång till smartphones. Vi kommer alla att få en riktigt smart personlig assistent i handen, vilket kan öka produktiviteten i samhället drastiskt. I längden tror jag att det kan resultera i mer effektiva medarbetare, och ett möjligt utfall av det är en övergång till fyradagarsveckan. Framtiden är ljus!

3 tips på framgångsrik användning av AI inom HR
Ha en tydlig strategi och plan för hur AI ska användas

En effektiv strategi kan innebära att använda AI för att identifiera och rekrytera talanger, samtidigt som människor är involverade i beslutsprocessen och bedömer kandidaternas mjuka färdigheter och personlighet. 

En kultur som främjar samarbete och öppenhet mellan människor och AI

Har man en kultur inom företaget som främjar samarbete mellan människor och AI kan arbetsuppgifter lätt delas upp på ett fördelaktigt sätt. AI kan användas för att automatisera vissa arbetsuppgifter samtidigt som det frigör tid för människor att fokusera på mer kreativa eller strategiska uppgifter

Ha en öppen dialog och utbildning

Det är viktigt med en öppen dialog och utbildning om hur AI fungerar så att alla på företaget är medvetna om vilka dess styrkor och begränsningar är. Det kan hjälpa människor att förstå hur de kan dra nytta av och samarbeta med AI på ett effektivt sätt.

Fyll i formuläret för att signa upp till vårt nyhetsbrev:

*” anger obligatoriska fält

For information on how we process your personal data, read our Privacy Policy.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Create a legendary workplace