Så omfamnar ni självledarskap på bästa sätt

Så omfamnar ni självledarskap på bästa sätt

Du har säkert hört begreppet, läst om det eller hört andra prata om det. Självledarskap har blivit ett hett ämne de senaste åren, och det är inte förvånande. Arbetssättet hjälper nämligen organisationer att effektivisera sin verksamhet, skapa engagemang och framförallt – motivera sina medarbetare.

Vad är självledarskap? 

Så vad är det för något? Hur går det till? Precis som ordet antyder handlar självledarskap om ansvarsfördelning och ledning. I organisationer som anammat arbetssättet tar medarbetarna stort eget ansvar för sitt dagliga arbete utan att bli arbetsledda och antalet anställda chefer är ofta färre. För att arbetssättet ska vara lyckat krävs personligt ansvar, självkännedom och självstyrning från medarbetarna. 

En vanlig missuppfattning kring självledarskap är att det enbart handlar om att prioritera uppgifter och effektivisera dem, och att det centrerar kring självfixering och självförverkan. Men det handlar om så mycket mer. Medarbetaren måste kunna blicka inåt och förstå sig själv, sin utveckling och arbete med hjälp av input från chefer och medarbetare. En viktig fråga att ställa sig själv är; hur kan jag bli mitt bästa jag, i den kontext jag befinner mig i, tillsammans med dem jag arbetar med? 

Enkelt sammanfattat kan man beskriva självledarskap precis så, medarbetarna styr själva över sina arbetsuppgifter och sin personliga utveckling för att på bästa sätt bidra till den organisation och kontext man tillhör. För att självledarskap ska fungera krävs ett organisatoriskt perspektiv där ledning och chefsroller tar ett steg tillbaka och istället ger medarbetarna tillit och möjligheten att själva ta ansvar och fatta egna beslut. 

Fördelarna – Därför ska ni använda er av självledarskap

I organisationer som bedrivs av självledarskap beskrivs mängder med fördelar, både på individnivå likaväl som på organisatorisk nivå. 

För medarbetare som får ta mer ansvar ökar medvetenheten kring personliga styrkor och möjligheter. Genom att styra sin vardag, sätta mål, prioritera det egna arbete och ta ansvar i större utsträckning kommer medarbetarna också närmare verksamheten och verksamhetens vision. Ägandeskapet av de egna arbetsuppgifterna medför ofta en ökad motivation till att göra ett bra jobb då engagemanget gör att arbetet upplevs mer meningsfullt. Det är inte ovanligt att en medarbetare som styr sitt arbete på egen hand får starkare tillit till sig själv, samt ett starkare förtroende för arbetsgivaren. Då medarbetaren själv tar ägandeskap över sin personliga utveckling och motivation, i både för och motgångar, så upplevs ofta en hög tillfredställning både privat men även på jobbet. 

Ett ökat engagemang sägs också driva framgång. Genom att medarbetaren får växa och må bra i sin roll, med frihet och mandat att bestämma över sin egen arbetsdag, bidrar självledarskap även till en organisation som växer och mår bra. Verksamheten blir snabbrörlig, och när chefen inte längre förväntas sitta ensam på alla svar fattas bättre beslut. Organisationer som är ute efter kreativitet och nytänkande kan med all rätt överväga att satsa på självledarskap. 

Vad kännetecknar en organisation ledd under självledarskap? 

En viktig förutsättning för att självledarskap ska fungera är att organisationen erbjuder tydliga mål och roller, samt klarhet i hur arbetet ska följas upp. Det måste finnas tydliga ramar kring vad som förväntas av medarbetaren och vad hen har för uppdrag gentemot organisationen. Många ser att självledarskap kräver färre chefer och mindre ledarskap, men det krävs trots allt en ledning som ser till att medarbetaren har de verktyg som behövs för att kunna arbeta självständigt och effektivt. Det som snarare skiljer organisationer som anammat självledarskap från andra verksamheter är ofta en väl utvecklad kultur och struktur som stöttar det självständiga arbetssättet.

En chef som leder “självledare” behöver se till att medarbetarna inte på något sätt hämmas av organisationens ramverk. Följande punkter kan vara bra att fundera kring:

 • Tydlighet kring hierarkiska strukturer – Finns det något vi istället kan lösa i nätverk? 
 • Kan vi ta bort eller modifiera något i våra arbetsprocesser som hämmar självledarskapet? 
 • Hur sätter vi mål och säkrar att medarbetarna utvecklas? 
 • Hur kan vi hjälpa medarbetarna öka sin förmåga till självledarskap?
 • Har vi en klar målbild för vart vi ska som är genomarbetat med hela organisationen?
 • Finns en tydlig kommunikation mellan medarbetaren och chefen som visar hur arbetet ska löpa på?

   

Fallgropar att se upp för

Självklart finns det även fallgropar som är viktiga att hålla koll på när man satsar på självledarskap. I en organisation där självständighet och eget ansvar främjas är det inte alls ovanligt att medarbetare upplever avsaknad av lagkänsla eller att kraven är otydliga. Som chef är det också viktigt att våga ta ett steg tillbaka, släppa det eventuella egna kontrollbehovet och visa medarbetarna förtroende till att ta beslut på egen hand. Allt detta kan vara svårt när man går in i ett nytt arbetssätt. 

Vad är viktigt som organisation för att lyckas med självledarskap?

Att komma igång med självledarskap i organisationen är ett spännande arbete, men som också kan kräva stora förändringar. För att lyckas är det viktigt att låta förändringsarbetet ta tid och att medarbetarna får vara med och engagera sig längs vägen. Försök sedan förhålla er till följande tre punkter:

 

 1. Se till att kraven och förväntningarna från organisationen är tydliga för medarbetarna. Tydlighet och struktur motverkar för hög arbetsbelastning och stress. 
 2. Sträva efter att uppnå lagkänsla. Självledarskapet kan upplevas ensamt och för att inte tappa sammanhållning kan det behövas bra uppstyrda möten, ett bra chattrum eller roliga aktiviteter som tar plats utanför kontorets fyra väggar. 
 3. Våga ge tillit till medarbetarna genom att stötta dem i att vara nyfikna och prova sig fram. Visa att du finns för att hjälpa till om behovet uppstår, men ge utrymme genom att ta ett steg tillbaka. 

Vill du lära dig mer om självledarskap? Titta på vårt Podd-TV avsnitt där vi gästas av Malin Rapp och reder ut begreppets innebörd och positiva inverkan på företag. 

 

 

 

Fyll i formuläret för att signa upp till vårt nyhetsbrev:

*” anger obligatoriska fält

For information on how we process your personal data, read our Privacy Policy.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Create a legendary workplace