Så skriver du jobbannonser som ökar mångfald och inkludering

Så skriver du jobbannonser som ökar mångfald och inkludering

Arbetsplatser som främjar mångfald och inkludering har visat sig vara mer effektiva än andra med positiva effekter på innovation, beslutsfattande och samarbete. Ändå uppstår det ibland frågor kring tillvägagångssätt när företag ska rekrytera en varierad arbetskraft. Hur säkerställer man ett lyckat resultat?

Ett första steg kan vara att tänka igenom och arbeta fram ett förhållningssätt till vad mångfald egentligen innebär, dels rent generellt, men också specifikt för just ert företag. En ytterligare värdefull reflektion är att klargöra ambitionen med en inkluderande rekrytering vid det givna rekryteringstillfället.

Här är 6 viktiga steg till att utforma en jobbannons som bidrar till ökad mångfald och inkludering på arbetsplatsen:

1. Skriv endast ut de absolut viktigaste kvalifikationerna. 

Olika människor tar till sig innehållet i arbetsannonser på olika sätt. Det har till exempel visat sig att kvinnor i högre utsträckning endast söker de jobb där de uppfyller 100% av kvalifikationerna, medan Harvard Business Review omnämner en studie gjord av Hewlett-Packard som visar att män är benägna att söka jobbet även om de endast uppfyller omkring 60% av de utskrivna kvalifikationerna. Kanske är inte alla kvalifikationer av yttersta vikt för att kunna göra ett bra jobb – men att skriva ut dem kan göra att många kvinnor hoppar över att söka jobbet trots att de kan ha varit helt rätt för rollen. Tänk alltså igenom vilka kvalifikationer som kandidaten absolut måste ha och uteslut de andra ur annonsen.

2. Ange vilken kompetens ni söker – inte privata intressen

Många företag vill visa på god stämning och att man värderar att kollegor har roligt tillsammans på jobbet. Det kan självklart locka en del kandidater, men var i så fall noggrann med hur ni uttrycker detta i annonsen. Meningar som “vi söker dig som vill utmana oss i pingis” eller “vi har AW varje månad” kan få en toppkandidat att känna att de kanske inte passar in, trots att kandidaten skulle lyckas väldigt bra i rollen oavsett viljan, eller oviljan, att delta i liknande aktiviteter. Prova istället formuleringar som exempelvis “Vi ordnar flera olika valfria aktiviteter tillsammans med kollegorna varje månad”.

3. Säkerställ att era ordval inkluderar kandidater i olika åldrar

För att locka ett brett omfång kandidater krävs ett inkluderande språk som passar både yngre och äldre. Ordval som “Ungdomlig atmosfär” och “Digital native” kan verka avskräckande för äldre kandidater. Att skriva ett max eller minimum antal års arbetserfarenhet är heller inte att rekommendera om kandidater i olika åldrar ska vilja söka tjänsten. Däremot kan ni i ord beskriva vilken erfarenhetsnivå som rimligtvis krävs för att tjänsten ska kunna utföras på bästa sätt – men tänk först igenom hur viktigt det kravet verkligen är och i så fall vilka ord ni väljer att använda. Om möjligheten finns för en nyexaminerad kandidat att komma in i rollen på kort tid kan många och/eller långa erfarenhetskrav i jobbannonsen leda till att hen väljer att inte söka.

4. Inkludera kandidater med funktionsvariationer

Genom att beskriva arbetsplatsens olika förmåner på rätt sätt kan du se till att kandidater med olika funktionsvariationer känner sig inkluderade. Exempel på detta kan vara att lyfta fram den enkla åtkomsten till kontoret där det finns parkeringsplats nära arbetsplatsen, öppna ytor att manövrera en rullstol på eller möjligheten till flexibla arbetstider eller arbete på distans. För kandidater med koncentrationssvårigheter kan det vara lugnande att läsa att kontoret har anpassade tysta rum att använda sig av där man får arbetsro utan avbrott eller störande ljud. Utöver beskrivningar av en inkluderande arbetsplats så är det viktigt att texten i jobbannonsen också är inkluderande för de med dyslexi och synnedsättning genom att undvika förkortningar så att användning av skärmläsare blir mer effektiv.

5. Se till att använda ett enkelt språk

Som nyanländ i landet kan det vara svårt att navigera i texter med mycket bildspråk eller slangord. Och meningar som indikerar att du behöver vara infödd för att lyckas i rollen kan kännas helt uteslutande. Till exempel kan en mening som “Du ska ha svenska som modersmål” enkelt skrivas om till “Du bör ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift” och “Hos oss kommer du att vara spindeln i nätet som ser till att allt flyter på” kan lätt skrivas om till “Du behöver kunna hantera många olika projekt samtidigt”.

6. Se till att flera kollegor får läsa igenom annonsen innan ni lägger ut den 

När flera olika personer har fått läsa igenom annonsen säkerställer ni i högre grad att den talar till den breda skaran av sökande som ni vill. Vissa ord som den som skrivit annonsen själv inte reagerar på kan någon annan uppfatta annorlunda och hjälpa till att formulera om. 

För att er organisation ska fortsätta växa är mångfald och inkludering ett oerhört viktigt område att prioritera. En arbetsplats där alla är välkomna ökar sannolikheten för trivsel och samhörighet bland kollegorna, vilket ofta leder till en välmående organisation med kollegor som gärna väljer att jobba kvar länge. Och ett första steg för att nå dit kan vara en väl genomarbetad och inkluderande jobbannons!

/Anna Bouka, HR Manager på Visma Talent Solutions

Fyll i formuläret för att signa upp till vårt nyhetsbrev:

*” anger obligatoriska fält

For information on how we process your personal data, read our Privacy Policy.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Create a legendary workplace