Refapp

Refapp är ett digitalt och automatiserat referenskontrollverktyg som effektiviserar, strukturerar och ökar validiteten i dina referenskontroller. Låt Refapp göra jobbet från det att du begär i referensernas kontaktuppgifter till det att du får svaren samlade i en överskådlig referensrapport. Med Refapp startar du enkelt digital referenstagning direkt i ditt vanliga arbetsflöde i Visma Recruit. Du […]