Påtår: Så vinner du kampen om kandidaterna

Eksjö kommun automatiserade sina processer och sparade
därför mycket tid för rekryteringsansvarig och rekryteringsstöd,
menar Lise-Lei Hugosson, HR- konsult och projektledare:

Älskade Måndag: Lärande i arbetet

Eksjö kommun automatiserade sina processer och sparade
därför mycket tid för rekryteringsansvarig och rekryteringsstöd,
menar Lise-Lei Hugosson, HR- konsult och projektledare: