Högre träffsäkerhet med fördomsfri rekrytering

"Visma jobbar framåtriktat, tillsammans med sina kunder"

Visma Talent Solutions samarbete med Eksjö kommun har lett till högre träffsäkerhet med fördomsfri rekrytering och med hjälp av enhetlig struktur och kravprofil ser nu Eksjö kommun en högre träffsäkerhet i deras rekryteringar. Ansvaret för rekryteringar hamnar där medarbetaren ska verka samtidigt som rekryteringen är mer fördomsfri och modernare. Nedan berättar Lise-Lei Hugosson om hur Visma Talent Solutions förbättrat deras arbetssätt. 

De kontrollpunkter som finns i den inbyggda processen innebär att vi enklare säkerställer rekryteringen både utifrån gällande lagar, kollektivavtal och säkerhetsmässigt, Lise-Lei Hugosson. Framför allt vinner vinner rekryterande chef tid och energi på att boka in digitala möten direkt via Recruit och använda framtagna mallar i systemet. 

Hon upplever även att kandidatupplevelsen har stärkts genom de nya arbetssätten.

– Vi ser glädjande nog redan nu att antalet dagar som rekryteringsärenden ligger öppna minskar kraftigt mot tidigare system vilket är mycket positivt. Det betyder att kandidater får återkoppling snabbare och det tror i alla fall att vi bidrar till en bra kandidatupplevelse som stärker vår attraktivitet. 

Det behöver inte vara svårt att göra det enkelt 

Lärdomarna från Eksjö kommuns arbete är flera, menar Lise-Lei Hugosson:

– Vi startade med grunderna och byggde på efterhand. Vi valde också att ha olika kompetensutvecklande möjligheter för att föra fram det nya sättet att rekrytera kompetensbaserat. Vi tog fram textdokument, spelade i lärande filmer, byggde en digital rutin och hade utbildning för chefer. Vi vann mycket på att tidigt involvera och kommunicera vårt utvecklingsarbete. Vi är nöjda med hur vi gjorde och tar med oss mycket till nästa utvecklingsprojekt, Lise-Lei Hugosson, HR-konsult och projektledare, Eksjö Kommun.

Visma Blogg

I vår bloggportal kan du läsa allt från tips och trix, till trender och viktig information.

Visma Podd-TV

I vår Podd-TV Kundidatresan möter vi varje månad spännande aktörer inom HR-sfären.

Vill du veta mer?