Eskilstuna kommun effektiviserar rekryteringsprocessen med flexibla videointervjuer​

Hösten 2021 ersatte Eskilstuna kommun delar av den tidigare rekryteringsprocessen för timanställningar med Recrights verktyg för förinspelade videointervjuer i vårt rekryteringssystem. Minskad tidsåtgång, en mer hållbar arbetsmiljö och minskade kostnaderna för att hitta rätt kandidater blev resultatet.
Digitala snabbintervjuer var inte en hållbar lösning

Eskilstuna kommuns tidigare rekryteringsprocess för timanställningar innefattade gruppintervjuer som kantades av utmaningar med att få rätt kandidat profiler till intervju samt att lyckas boka in tillräckligt många kandidater. När covid-19 slog till blev gruppintervjuer dessutom helt förbjudna och ersattes med digitala snabbintervjuer med videoverktyg liknande Teams. Enligt Karolina Borg, rekryteringskonsult vid Eskilstuna kommun, var de inte nöjda med arbetssättet. Tidigt insåg de att det inte var en hållbar lösning. Arbetet med att bjuda in kandidater till intervjuerna tog lång tid och arbetssättet resulterade i att kandidaterna inte fick tillräcklig återkoppling samt att rekryterande chefer kände att de inte var tillräckligt involverade.

I behov av ett flexibelt och effektivt verktyg

Eskilstuna kommun var i behov av att skapa en modern och flexibel rekryteringsprocess som passar deras behov och som var gynnsam för de internt inblandade i rekryteringsprocessen likväl kandidater. 

Nöjda kandidater och intern effektivisering som resultat

Genom att använda RecRights videorekryteringstjänst kunde Eskilstuna kommun minska antalet intervjuer på plats och spara tid och resurser. Kandidaterna kunde själva spela in sina intervjuer när det passade dem och arbetsgivarna kunde smidigt bedöma och jämföra kandidaternas svar på ett och samma ställe.

Resultatet blev en mer effektiv rekryteringsprocess med bättre förutsättningar att hitta rätt kandidater. Eskilstuna kommun har även kunnat minska antalet intervjuer på plats och spara tid och resurser.

"Visma jobbar framåtriktat, tillsammans med sina kunder"

- Karolina Borg, Rekryteringskonsult, Eskilstuna kommun

Visma Blogg

I vår bloggportal kan du läsa allt från tips och trix, till trender och viktig information.

Visma Podd-TV

I vår Podd-TV Kundidatresan möter vi varje månad spännande aktörer inom HR-sfären.

Vill du veta mer?