Osloskolen jobbar systematiskt med lärande

Osloskolen satsade på att digitalisera utbildningsmoment och förenkla det systematiska arbetet kring lärande med hjälp av Talent Learn. Specialistkonsult inom lärandeteknologi, Hilde Bangen, använder lärplattforen för produktion och distribution av utbildning. Detta har resulterat i ökad flexibilitet för kursdeltagare, effektiv kunskapsdelning och en smidig uppföljning av utbildningsaktiviteter.

Osloskolen är centralt ansvariga för samtliga skolor inom Oslo kommun med cirka 17 000 anställda inom skolväsendet. Personalkåren består av rektorer, lärare, förvaltning och övriga anställda.

Hilde Bangen jobbar som specialistkonsult på sektionen för lärandeteknologi med inriktning mot digitala lärmedel för anställda. Med inspel från lärare är hon ansvarig för att skapa utbildningar för skolor i Oslo kommun i Talent Learns plattform.

 

Utmaningar

För att säkerställa en god start för anställda och en trivsam skolmiljö är det avgörande att skolpersonal genomgår introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar.

Förmedla obligatoriska kurser och introduktionsprogram effektivt

En utmaning har varit att majoriteten av utbildningsaktiviteter som genomförts varit via klassrumsundervisning. Vid dessa tillfällen behövde deltagare och instruktörer befinna sig på plats, vilket tog mycket tid att organisera och genomföra.

Översiktlig och enkel rapportering

Att följa upp aktiviteter var en manuell och tidskrävande process. Dessutom var ett önskemål var att rektorer enkelt skulle kunna få samlad överblick kring sin personals genomförda utbildningar.

Lösning med Talent Learn

Digitala utbildningar som är enkla att skapa och dela

I Talent Learn bygger Hilde digitala utbildningar och säkerställer att de finns tillgängliga för skolor i Oslo Kommun att genomföra i lärplattformen. Målet är att bygga många korta utbildningar istället för få och långa. Därför byggs många utbildningar som mikrokurser eftersom det är ett mobilanpassat format som bryter ner lärande till kortare moment som gör kunskap lätt att ta till sig. Följaktligen finns numera flera mikrokurser om bland annat informationssäkerhet och systemutbildning i olika undervisningsverktyg i utbildningskatalogen.

“Det går superfort att komma igång eftersom det är enkelt att förstå verktyget. Det som tar tid är att skapa innehåll men med AI lösningen i Talent Learn har det varit enkelt att göra sammanfattningar på utbildningsmaterial och generera tips på frågor.”

Personalen på skolorna har själva tillgång till den digitala utbildningskatalogen där de har överblick kring tillgängliga utbildningar. Samtidigt kan de även se vilka utbildningar som är obligatoriska för dem att genomföra och inom vilken tidsram. Dessutom bestämmer de själva när och på vilken enhet det passar dem bäst att genomföra utbildningen, vilket innebär mer flexibelt för deltagaren än tidigare klassrumskurser.

Bättre uppföljning med översiktliga rapporter

All administration av både digitala och fysiska utbildningar hanteras i lärplattformen, vilket ger en översiktlig och smidig uppföljning. Med det enkla och effektiva rapporteringsverktyget kan rektorer ta ut rapporter och säkerställa kompetensnivån på sin skola.

“Statistik och rapporteringsverktyget är väldigt bra när man vill få en överblick. Det är lätt att förstå hur man ska göra för att dra ut rapporter och de lätta att tolka.”

Ett kontinuerligt samarbete

Efter implementering fortsätter samarbetet. Hilde utvärderar utbildningsbehovet och avgör om det är en kurs hon själv skapar eller om Talent Learns lärandekonsulter ska bistå med skapande av kursinnehåll. I dagsläget har konsultteamet tagit fram utbildningar om förebyggande av hot och våld i skolan, första hjälpen samt riktlinjer för rekrytering för att minska felrekrytering av lärare.

“Vi uppskattar verkligen samarbetet och upplever att konsultteamet har en omfattande kunskap om både lärplattformen och lärandeprocesser, och vet vad man behöver tänka på när man skapar digitala utbildningar. De är lyhörda för våra önskemål och tar sig alltid tid för oss.”

Framtida Utsikter

En växande kurskatalog

I Osloskolens framtidsplaner finns planer för utbildningar om kompetensutveckling för lärare. Hilde har även en vision om att lärare lokalt på skolorna ska kunna kunskapsdela genom att skapa egna kurser med tips kring undervisning.

Med Talent Learns funktionalitet för administration av blandat lärande ser Hilde möjligheter att skapa utbildningar som innehåller både digitala och fysiska moment. Vilket passar bra när fokus på dialog och utbyte av erfarenheter mellan deltagarna skapar mervärde.

Visma Blogg

I vår bloggportal kan du läsa allt från tips och trix, till trender och viktig information.

Visma Podd-TV

I vår Podd-TV Kundidatresan möter vi varje månad spännande aktörer inom HR-sfären.

Vill du veta mer?