Sammanfattning

I dagens avsnitt gästas vi av Martina Nelson och pratar om hur du skapar en organisation som möjliggör för medarbetare med NPF diagnoser att använda sina styrkor och där mångfald blir en viktig del av en framgångsrik arbetskultur.