Secruitas effektviserar lärande med Talent Learn

Securitas mötte utmaningar med traditionell klassrumsundervisning genom att använda sig av digitalutbildning för teoretiska kursmoment. Idag nyttjar de Talent Learn för produktion av både interna och extern utbildningar, vilket har resulterat i tidsbesparingar och högt engagemang hos anställda.

Securitas är ett säkerhetsföretag med målet att få människor att känna sig trygga runt om i världen. De erbjuder innovativa och hållbara säkerhetstjänster såsom larmlösningar, säkerhetsutbildningar och inhyrning av säkerhetspersonal. Med verksamhet i 46 länder sysselsätter Securitas över 345 000 medarbetare bestående av säkerhetsspecialister, väktare och kontorspersonal.

Som kurskoordinator är Stine Rasmussen Langeland ansvarig för att organisera lärandeaktiviteter i Norge. I samråd med säkerhetsinstruktörer och pedagogiskrådgivare bygger hon digitala utbildningar i Talent Learn. Dessutom ansvarar Stine för att hantera kommunikation till anställda kring tillgängliga kurser.

Utmaningar

Lärande är centralt för Securitas verksamhet, förutom att förse sina anställda med interna utbildningar så erbjuder Securitas externa expertutbildningar och certifieringar.

Tidskrävande utbildningar

Samtliga utbildningar genomfördes genom traditionell klassrumsundervisning med närvaro på plats. Detta har varit kostsamt samt krävde mycket tid för planering och genomförande. Därmed var målet att börja effektivisera med e-lärande och kunna bygga egna utbildningar.

Krav på administration av certifiering

Arbetsgivarorganisationen NHO kräver registrering av samtliga certifierade ordningsvakter i Norge. Därmed fanns ett ökat behov för att smidigt kunna dokumentera, följa upp och dela information om genomförda certifieringar.

Lösning med Talent Learn

Lärplattformen Talent Learn implementerades 2018 för att påbörja resan att digitalisera intern och extern utbildning.

“Vi valde Talent Learn eftersom systemet var otroligt lätt att förstå och användarvänligt för både för administratörer och kursdeltagare.”

Enkelt att skapa utbildning och SCORM-kompatibelt

I och med Securitas växande globala närvaro bestämdes det 2023 att all intern digital utbildning skulle samlas i en internationell kurskatalog för alla anställda. Därför togs det in ett landsövergripande LMS (Learning Management System) som lösning. Idag nyttjar Stine Talent Learn för kursproduktion för interna utbildningar som exporteras till den globala kurskatalogen där de även genomförs och följs upp.

Dock använder Stine fortsättningsvis Talent Learn för produktion, distribution och uppföljning av externa utbildningar i Norge.

E-lärande som komplement till klassrumskurser

I Talent Learn omvandlar Stine teoretiska moment i traditionell klassrumsundervisning till digitala utbildningar. Dock fortsätter klassrumskurser att nyttjats vid praktiska delar och när diskussioner mellan deltagarna behövs. Även dessa administreras och oragniseras genom Talent Learn.

Kursinstruktörer har själva möjlighet att följa upp och skicka ut påminnelser i lärplattformen för att säkerställa att samtliga deltagare har genomfört den teoretiska digitala utbildningen innan de praktiska momenten påbörjas.

“Två till tre veckor av klassrumsundervisning för teoretiska moment har kortas ner till 47 timmar genom digital utbildning.”

Användarvänligt och flexibelt för deltagare

De digitala utbildningarna har fått positiv respons från kursdeltagare som uppskattat enkelheten i plattformen och att kunna återbesöka kursinnehåll. Dessutom har flera tyckt att det är lättare att ta till sig informationen när det presenteras med variation av medier, såsom videos, webinar och quiz.

“Vi nyttjar mycket elärande som organisation. Vi är ca 5 000 anställda i Norge och under föregående år genomfördes det totalt 24 000 digitala utbildningar”

Stine tror att framgången bakom det höga engagemanget för lärande är kopplat till en ökad tillgänglighet till utbildning. I synnerhet då kurser kan genomföras via mobil och vid tider som passar deltagarna bäst. Likaså har arbetet med kontinuerlig kommunikation om kursutbud och tävlingar mellan avdelningar bidragit till ökad motivation och snabbt genomförda kurser.

Rapporter och dokumentation av avslutade utbildningsaktiviteter

I Talent Learn kan samtliga utbildningsaktiviteter och certifieringar administreras. Därmed underlättas arbetet kring systematiskt uppföljning av lärande. Det går även att exportera rapporter med dokumentation om genomförande av utbildningar vilket underlättat rapporteringen av certifierade väktare till NHO.

Mikrokurser för snabb spridning av kritisk information

Stine har även haft användning av mikrokurser via snabb informationsspridning till säkerhetspersonal ute i tjänst. Vid ändrade förutsättningar kan hon snabbt sätta ihop en mikrokurs, dela med relevant personal och följa upp vilka som genomfört kursen.

“Om något skulle ske under dagen, exempelvis en oväntad demonstration så kan vi snabbt få ut information till personalen om vad som gäller.”

Framtida Utsikter

E-lärande är här för att stanna

Fortsatt ser Stine att mycket mer e-lärande kommer att produceras i Talent Learn och ser positivt på samarbetet framåt.

“Visma Talent Solutions är väldigt lätta att nå när vi behöver hjälp och de återkommande webbinaren med korta genomgångar av funktionalitet i lärplattformen är väldigt bra för att hålla sig uppdaterad.” 

Visma Blogg

I vår bloggportal kan du läsa allt från tips och trix, till trender och viktig information.

Visma Podd-TV

I vår Podd-TV Kundidatresan möter vi varje månad spännande aktörer inom HR-sfären.

Vill du veta mer?