Kompetensramverket som effektiviserar din rekryteringsprocess

Ramverket hjälper dig att effektivisera ditt rekryteringsarbete med kompetensbaserad rekrytering – oavsett om du är ny med metoden eller om du använder ett annat ramverk idag. 

HOME of Recruitment Academy – Säkra kompetensen hos alla som är med och rekryterar!

HOME of Recruitment Academy är en digital rekryteringsutbildning för ledare. Utbildningen är mer än en kunskapshöjande engångsinsats – hit kan era ledare återvända för repetition och inspiration när det väl är dags att skriva en kravprofil, hålla en intervju eller tacka nej till en kandidat.

HOME of Recruitment Academy ger insikter kring bias, rekryteringsfällor och vikten av en god kandidatupplevelse. HOME of Recruitment Academy ökar kunskaperna om teorierna bakom det kompetensbaserade arbetssättet och skapar trygghet i intervjusituationen och alla andra delar av rekryteringsarbetet. 

Leave a Reply