Med mer än ett år av omfattande forskning ger SHL dig sex skift som kommer att förvandla kandidatupplevelsen, plus en handlingsbar färdplan som hjälper dig att göra varje sökande till en varumärkesförespråkare.

Beteendebedömningar

Matcha varje kandidats beteendemässiga passform med din roll, för att öka kvaliteten på anställningen och engagemanget.

Personlighetsbedömningar

Förbättra beslut med vetenskapligt stödjande personlighetstest som OPQ som avslöjar individuella preferenser, motivationer och förmåga att arbeta på distans.

Kognitiva bedömningar

Mät kandidaternas potential att lära sig, anpassa sig och prestera i alla öppna roller med Verify, den interaktiva kognitiva bedömningen.

Färdigheter och simuleringar

Rekrytera toppkandidater i stor skala med kompetensbedömningar och simuleringstester som mäter praktisk tillämpning och kunskap.

Jobbfokuserade bedömningar

Identifiera bäst lämpade kandidater med fokuserade, omfattande onlinebedömningar som mäter jobbspecifika kompetenser.

Leave a Reply