Kontakt

Intresserad av TalentQ?
Fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt!

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Samtycke
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Psykometriska tester som ger organisationer bästa förutsättningar att rekrytera rätt samt verktyg och lösningar för att utveckla individer och grupper.

Visma Recruit

Beskrivning

Våra tester är byggda för att löpa som en röd tråd genom alla HR-processer – från rekrytering och onboarding till coachning, motivation, utveckling av individer/team/ledare, kultur- och värderingsarbete, ledarskap, Self Awareness samt succession.

Allt vi gör är forskningsbaserat och våra tester är i absolut framkant när det gäller kvalitet, validitet och reliabilitet. Vi är kvalitetsgranskade av BPS, British Psychological Society som motsvarar DNV i UK där våra tester utvecklas.

Dimensions Personlighetstest

Vårt personlighetstest hjälper dig att förstå individers karaktärsdrag och föredragna beteendestilar i yrkeslivet. Med utgångspunkt i Big Five får du insyn i hur personen interagerar med andra, hur de organiserar sig själva och angriper problem samt hur de hanterar känslor och situationer på arbetet.

Elements färdighetstester

Våra kognitiva färdighetstester mäter verbal, numerisk respektive logisk kapacitet och kan användas tillsammans eller var för sig beroende på vad som är viktigast för rollen. De kan användas oavsett tjänst och tidigare erfarenhet. Testerna är adaptiva och anpassar sig i realtid efter individens kapacitet.

Ett kapacitetstest ger alla personer samma möjlighet att visa sin förmåga eller potential oavsett tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildningsnivå. Det är därför ett lämpliga tester för att identifiera talanger eller vid traineeprogram.