Alvesta kommun kom igång med kompetensbaserad rekrytering

En röd tråd genom hela rekryteringen

Vi träffade Anne Bergstrand, HR-konsult Alvesta kommun som ville införa kompetensbaserad rekrytering för att ytterligare kvalitetssäkra deras rekryteringar. Med kompetensbaserad rekrytering blir det en tydlig röd tråd genom hela rekryteringsprocessen som utgår ifrån kravprofilen för den aktuella tjänsten.

Vi har intervjubokningar och intervjumallar till kandidater såväl som referenter, där kravprofilen i Recruit följer en röd tråd genom hela rekryteringen. Det ser vi som en av de viktigaste redskapen för att attrahera och anställa rätt kompetens till rätt roll.

Systemstödet upplevdes som logiskt och lätt att ta till sig.

-Vi valde att börja med några rekryteringar som pilot. I samband med dessa började vi lägga upp kravprofiler som sparades som mallar. Vi tyckte att det var smidigare än att lägga tid på att bygga kravprofiler och lägga in i förväg. De första rekryteringarna tar lite extra tid när man samtidigt bygger kravprofilerna, men sen kan man återanvända mallarna och bara göra anpassningar vid nya rekryteringar.

Hur har din totala upplevelse av att komma igång med kompetensbaserad rekrytering varit?

– Det har gått smidigt så här långt och jag ser fram emot att göra mina första urval och testa systemet genom hela rekryteringen.

Anne Bergstrand, HR-konsult Alvesta kommun.

Visma Blogg

I vår bloggportal kan du läsa allt från tips och trix, till trender och viktig information.

Visma Podd-TV

I vår Podd-TV Kundidatresan möter vi varje månad spännande aktörer inom HR-sfären.

Vill du veta mer?