Möt framtiden med HR Core

Ineffektiva och tidskrävande processer, manuell insamling av data från olika källor, brist på insikter och beslutsunderlag, system som inte pratar med varandra – det utgör några av de största utmaningarna för HR idag. Kanske känner du igen dig? HR Core är lösningen för dig.

Kraftfullt HR-verktyg för alla era behov

Bakom alla framgångsrika organisationer finns människorna. Att se till att alla medarbetare och chefer har vad de behöver för att lyckas och på så vis stötta affären utgör kärnan i HR:s uppdrag.

Alla processer som HR-chefer ägnar sig åt genererar stora mängder data, vilket innebär mängder av möjligheter som riskerar att gå förlorade om datan inte tas tillvara på rätt sätt. Men att samla in, analysera och utvärdera data kan kännas komplext.

Du ska inte behöva bli en IT-expert för att kunna arbeta datadrivet och innovativt med HR – istället kan du rusta dig med rätt verktyg som gör svåra processer enkla. Endast då kan du som HR-chef bli den strategiska affärspartnern som organisationen behöver.

HR Core hjälper dig att

Minimera tidskrävande administration. Med hjälp av effektiva och automatiserade HR-processorer kan du frigöra tid, skapa värde och affärsnytta som aldrig förr.

Samla all data på ett ställe. Öka transparensen, gör kraftfulla analyser och få bättre beslutsunderlag. Förse hela verksamheten med strategiskt stöd och värdefulla insikter som tar er till nya nivåer.

Hantera hela medarbetarresan från onboarding till offboarding. Skapa mer engagerade medarbetare i varje steg längs resan och nå högre affärsresultat.

Effektivisera din HR-process

Med HR Core behöver du inte längre förlita dig på historisk och utdaterad data eller leta efter svar. Vi har verktygen som hjälper dig att forma digitaliserade HR-processorer. Samla in och ha tillgång till data på ett och samma ställe, få rätt beslutsunderlag som i sin tur gör att du kan fatta rätt beslut.

Är du redo för att effektivisera dina HR-processer och börja agera istället för att reagera?

Kontakta oss på Visma Talent Solutions idag för att höra mer!

Medarbetarberättelser

Visma Blogg

I vår bloggportal kan du läsa allt från tips och trix, till trender och viktig information.

Visma Podd-TV

I vår Podd-TV Kundidatresan möter vi varje månad spännande aktörer inom HR-sfären.

Vill du veta mer?