1. Kravprofil

Skapa en rättvis rekryteringsprocess

Skapa en kravprofil för att sätta kompetens och egenskaper i fokus. Genom att tydligt definiera vilka kompetenser och erfarenheter som krävs för att lyckas i rollen kan du attrahera mer lämpliga kandidater och effektivisera urvalsprocessen. En kravprofil bidrar till att ni lättare hittar rätt kandidat samtidigt som det stöttar en rättvis rekryteringsprocess.

Kompetensbaserad rekrytering

Färdiga referens- och intervjumallar

Kandidatöversikt och utvärdering

Ärendedetaljer och godkännande

I Talent Hire börjar du varje rekrytering med att skapa ett ärende. Där du fyller i beslut så som geografisk placering och anställningsform. Du väljer också vilka kollegor som du ska samarbeta med kring rekryteringen så att ni smidigt kommer vidare i processen.

Kravprofilen

Att jobba med en kravprofil underlättar för att genomföra en kompetensbaserad rekrytering. I Talent Hire går det att skapa mallar och färdiga kravprofiler för de roller som man oftast rekryterar till. Du väljer vilka formella kompetenser som krävs för rollen. Med hjälp av ett kompetensramverk finns det färdiga intervju- och referensmallar som du såklart kan anpassa efter era behov.

Kandidatöversikt och utvärdering

När du väl fått in dina kandidater vill du få en översikt samt göra en utvärdering. Om intervjun är gjord i Talent Hire så är det enkelt att gå tillbaka och läsa igenom frågor och svar direkt i systemet.

Jämför kandidater

När vi har utvärderat vilka som är våra slutkandidater kan vi enkelt jämföra dem. Du får upp kandidaterna sida vid sida och ser hur varje enskild kompetens är utvärderad samt hur många procent av kravprofilen som de matchar. Har vi från start skapat en bra kravprofil så blir jämförelsen enkel och du kan med trygghet ta rätt beslut för vem du ska anställa.

Såhär tycker våra användare