Kulturbyggande för hybrida arbetsplatser

I detta avsnitt gästas vi av Hanna Larsson och pratar om hur du skapar kultur i en organisation som är remote first och vad du behöver ha på plats för att lyckas.

Ökad produktivitet genom mångfald & inkludering, ADHD

I dagens avsnitt gästas vi av Martina Nelson och pratar om hur du skapar en organisation som möjliggör för medarbetare med NPF diagnoser att använda sina styrkor och där mångfald blir en viktig del av en framgångsrik arbetskultur.

Förbättrad kundidatresa genom onboarding

I dagens avsnitt gästas vi av Alexander Burman och pratar om hur du organiserar en onboardingprocess som säkerställer att ni behåller medarbetare. Vi går även in på vad du behöver tänka på när hybrida arbetsplatser kräver en digitaliserad onboarding.

Lärande organisationer genom growth mindset

I dagens avsnitt gästas vi av Anna Hagensgård och pratar om hur lärande organisationer och företag påverkas av att leva i en ständig föränderlig värld där kompetens konstant behöver inhämtas och uppdateras.

Pricksäker rekrytering genom personas

I dagens avsnitt gästas vi av Annika Bagge och pratar om recruitment marketing, alltså korsningen mellan HR & rekrytering med marknadsmetoder. Vi fokuserar på hur verktyget personas kan ge dig rätt insikter kring kandidater/anställdas motivation och drivkrafter för att attrahera, engagera och behålla talanger.