Unionens a-kassa fick ökad grad av säkerhet och chefsnöjdhet

Unionens a-kassa har en tydlig strategi gällande effektivisering och digitalisering i organisationen.

Detta gör att alla delar i verksamheten strävar efter att hitta lösningar som bidrar till den övergripande strategin. Det fanns ett behov av att hitta IT-stöd för att förbättra och förenkla för kandidater såväl som ledare för att skapa en bättre upplevelse samt ett behov av att förstärka vissa HR-processorer.

– Det fanns ett behov av att professionalisera arbetet med val av kandidater genom att jobba kompetensbaserat. Vi ville också hitta ett system som var kompatibelt med GDPR och hantering av personuppgifter i samband med rekrytering, menar Ulrika Steén.

Unionens A-kassa har nu ett bra IT-stöd som ger en tydlig och transparent rekryteringsprocess där Visma Talent Solutions hjälper  att förbättra alla delar i kandidatupplevelsen, både externt och internt.

Visma Talent Solutions rekryteringsverktyg gav en ökad grad av säkerhet och
chefsnöjdhet. Ulrikas uppfattning är att cheferna nu ser en effektivisering i sitt arbete
och uppskattar den struktur och ramverk som finns i Visma Talent Solutions rekryteringssystem. 

Vi kan jobba kompetensbaserat i systemet. Vi har definitivt satt en ökad grad av GDPR-säkrad hantering i och med de kommunikationsmöjligheter som finns i systemet så blir det färre mejl och färre personuppgiftsincidenter, Ulrika Steén, chef/HR Stab, Unionens A-kassa.

Visma Blogg

I vår bloggportal kan du läsa allt från tips och trix, till trender och viktig information.

Visma Podd-TV

I vår Podd-TV Kundidatresan möter vi varje månad spännande aktörer inom HR-sfären.

Vill du veta mer?